وبیمه – سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

وبیمه – سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۹ تحت شماره ۱۲۱۹۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. 

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده (۳) اساسنامه به شرح زیر است:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک نمی دهد.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وبیمه


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وبیمه)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وبیمه


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/10

سود خالص به ازای هر سهم: 67 ریال
سود نقدی تصویب شده: 50 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/12

سود خالص به ازای هر سهم: 181 ریال
سود نقدی تصویب شده: 100 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


 

موضوع فعالیت :  فعالیت اصلی شرکت :‌1- سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ،‌کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را دراختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد .


نشانی دفتر :   تهران – خیابان میرداماد – خیابان نفت شمالی – کوی دوم – پلاک 6 – شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام )


نشانی امور سهام : تهران – خیابان میرداماد – خیابان نفت شمالی – کوی دوم – پلاک 6 – شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام )


تلفن امور سهام :   22266956 (021)


وب سایت :   www.iiico.ir


سال مالی :    06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: