وبهمن – سرمایه‌گذاری بهمن‌

وبهمن – سرمایه‌گذاری بهمن‌

 

• معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری بهمن در تاریخ 1381/6/21 با مجوز شماره آ.ت/1461 پذیره نویسی بانک مرکزی بصورت شرکت سهامی عام تاسیس شد.

مطابق ماده 3 اساسنامه، شرکت سرمایه گذاری بهمن در راستای تحقق اهداف خود با استراتژی های مشخص می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

  • خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و غیره.
  • تاسیس، تشکیل و مشارکت در سرمایه انواع شرکت ها، موسسات، طرح ها، و پروژه ها.
  • تامین سرمایه شرکت ها از طریق پذیره نویسی و عرضه عمومی و خصوصی سهام و اوراق مشارکت به اشخاص حقیق و حقوقی معتبر داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات و مشاوره در زمینه سرمایه گذاری ها و اداره امرو شرکت ها.
  • انتشار اوراق مشارکت و نیز استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها، شرکت های بیمه، موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وبهمن


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وبهمن)

 

نمودار سود خالص و سود نقدی وبهمن


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/01/27

سود خالص به ازای هر سهم: 496 ریال
سود نقدی تصویب شده: 200 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/01/29

سود خالص به ازای هر سهم: 283 ریال
سود نقدی تصویب شده: 140 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیر بورسی


نشانی دفتر :   تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن


نشانی امور سهام : تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن


تلفن امور سهام :   02148081  (داخلی 274)


وب سایت :   www.bahmansaham.ir


سال مالی :    09/30

 

 

    لینک کوتاه: