ثرود – سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

ثرود – سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

تاریخچه شرکت :

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود به شناسه ملی 10260482101 درتاریخ 1385/4/10 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد.  طی شماره 27491 مورخ 1385/4/10 در اداره ثبت شرکتهای منطقه اصفهان به ثبت رسید. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/3/25 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ  1392/12/25 در اداره ثبت شرکت های منطقه اصفهان به ثبت رسید.

در تاریخ 1393/2/2 ثرود در فرابورس ایران پذیرفته شد و تحت شماره 11249 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید و در تاریخ 1393/6/10 سهام شرکت در فرابورس عرضه شد . درحال حاضر این شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) و واحد نهایی گروه ، بانک مسکن می باشد.

نشانی مرکز اصلی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در اصفهان، خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر، کوچه شهید عمرانی است .


فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 6 اساسنامه، به شرح زیر می باشد :
تهیه زمین و خرید از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی، مطالعه، طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمانی

انجام کارهای مقاطعه کاری، قبول مشاوره ، نظارت، اجراء و انجام کارها و پروژه های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی

تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی

خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی

جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها

دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی، هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی

سایر امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت


نشانی کارخانه :   اصفهان، خیابان استانداری، کوی عمرانی (13)


نشانی امور سهام : اصفهان، خیابان استانداری، کوی عمرانی (13)


تلفن امور سهام :   32209921 — 32209210 (031)


وب سایت :   www.zayandehrood.maskanco.ir

    لینک کوتاه: