سخرم – شرکت سیمان خرم آباد

سخرم – شرکت سیمان خرم آباد

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (سخرم)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص سخرم


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1395/04/30

زیان خالص به ازای هر سهم: 246 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : تولید سیمان

مدیر عامل : محمد خدری

نشانی دفتر : تهران – بلوار میرداماد – خ شمس تبریزی شمالی – پلاک 28 واحد 6

نشانی امور سهام : تهران – بلوار میرداماد – خ شمس تبریزی شمالی – پلاک 28 واحد 6

حسابرس : موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی)

سرمایه :  171569

سال مالی : 12/29

مدیر مالی : محمد رضا امیرآبادیان

شناسه ملی : 10861286346

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: