تنوین – تامین سرمایه نوین

تنوین – تامین سرمایه نوین

تاریخچه شرکت :

شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان نخستین تأمین سرمایه در ایران، در سال 1385 تأسیس شد و در تاریخ 1387/1/18 تحت شماره 321752 نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید. این شرکت در تاریخ 1387/1/28 با شماره 10599 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، ثبت شد و در تاریخ 1387/1/31 مجوز فعالیت آن از سوی سازمان بورس صادر گردید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/6/19 ، شرکت از سهامی خاص به سهام عام تبدیل شد . تبدیل شرکت در تاریخ 1397/7/30 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شد و در تاریخ 1397/8/5 در روزنامه رسمی شماره 21445 درج و منتشر گردید.

در تاریخ 1397/4/5 ، هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران با پذیرش شرکت تأمین سرمایه نوین(سهامی خاص) موافقت نمود. در تاریخ 1397/8/22 ، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) با نماد تنوین در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج و در تاریخ 1397/12/22 عرضه گردید. شرکت در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی بانک اقتصاد نوین است.


موضوع فعالیت :

موضوع فعالیتهای اصلی و فرعی شرکت مطابق ماده 3 اساسنامه، به طور خلاصه، عبارت است از:

پذیره نویسی، تعهدپذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق سندیکا

بازارگردانی، بازاریابی و مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار ، ارائه خدمات مدیریت دارائیها

اداره خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوقهای مزبور و سرمایه گذاری در آنها

پردازش اطلاعات مالی

سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری

سبدگردانی، مشاوره ارزشیابی، ادغام و تملک

عرضه و پذیرش سهام شرکتها در بورس و بازارهای خارج از بورس

تجدید ساختار مالی، مدیریت ریسک

افزون بر این، شرکت تامین سرمایه نوین با سرمایه گذاری و کنترل شرکتهای کارگزاری تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) و مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین(سهامی خاص) و نفوذ موثر در شرکت رایان هم افزا، به ترتیب معامله گری سهام، اوراق با درآمد ثابت و کالا را برای مشتریان خود تسهیل می کند. با ارائه خدمات تحلیل سرمایه گذاری و سبدگردانی و تأمین پلتفرمهای معاملاتی بازار سرمایه و پردازش اطلاعات مالی، نیازهای سرمایه گذاری مشتریان خود را تأمین مینماید.
مرکز اصلی شرکت واقع در خیابان آفریقا، بالاتر از اسفندیار، خیابان گل آذین، پلاک 23 است.


نشانی دفتر :   تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از خیابان اسفندیار، خیابان گل آذین، پلاک 23


نشانی امور سهام(تنوین) : تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از خیابان اسفندیار، خیابان گل آذین، پلاک 23


تلفن امور سهام :   84341000 (021)


وب سایت :   www.novinib.com

    لینک کوتاه: