ثامان – سامان گستر اصفهان

ثامان – سامان گستر اصفهان

 

• معرفی شرکت

شرکت سامان گستر اصفهان در مهرماه سال 1375 با مشارکت بیش از یک‌صد سهامدار حقوقی و 38000 سهامدار حقیقی از استان اصفهان و سایر شهرهای کشور متولدشد.

فعالیت های اصلی شرکت عبارت است از:1- فعالیت در زمینه توسعه و عمران شهری، خرید و فروش املاک و مستغلات، طراحی، ایجاد، اجرای پروژه های تجاری، مجتمع های مسکونی، فرهنگی، اداری، خدماتی، آموزشی و هر اقدامی که به نحوی از انحاء با فعالیتهای عمرانی مرتبط باشد 2- سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) در امر تولید مسکن، واحدهای تجاری- اداری- صنعتی و سایر فعالیتهای عمرانی. 3- مشارکت در اجرای طرح های عمرانی دولت. 4- انجام امور عملیات راهسازی و عمرانی.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ثامان


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثامان)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ثامان


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/11/26

سود خالص به ازای هر سهم: 136 ریال
سود نقدی تصویب شده: 130 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/12

سود خالص به ازای هر سهم: 37 ریال
سود نقدی تصویب شده: 36 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


 

موضوع فعالیت :  توسعه و عمران شهری، خرید و فروش املاک و مستغلات ، طراحی ، ایجاد ، اجرای پروژه های تجاری ، مجتمع های مسکونی ، فرهنگی ، اداری ، خدماتی ، آموزشی و هر اقدامی که به نحوی از انحاء با فعالیت های عمرانی مرتبط باشد. سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص در امر تولید مسکن ، واحدهای تجاری ، اداری و صنعتی و مشارکت در اجرای طرح های عمرانی دولت و انجام امور عملیات راه سازی و عمرانی.


نشانی دفتر :   اصفهان ، میدان امام حسین ، ارگ عظیم جهان نما، طبقات 6 و 7


نشانی امور سهام :  اصفهان ، میدان امام حسین ، ارگ عظیم جهان نما، طبقه 1 واحد 121


تلفن امور سهام :   32121445-031


وب سایت :   www.samangostar.com


سال مالی :  06/31

 

    لینک کوتاه: