زکوثر – سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

زکوثر – سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

ماهیت فعالیت شرکت :

فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) براساس ماده 3 اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

الف) موضوع فعالیت های اصلی:

1 ) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت. مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :
کشاورزی ، دامپروری ، مرغداری ، پرورش و صید آبزیان ، خوراک دام و طیور ، صنایع تولید و فرآوری مواد اولیه، محصولات واسطه ای و نهایی و وابسته ، دارو ، واکسن ، مکمل و نیز ساخت و تولید تجهیزات مرتبط .

2 ) انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق :

1- 2 – خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
2 -2 – خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
3 – 2 – انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
4 – 2 – تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
5 – 2 – تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
6 – 2 – شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
3 ) سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.
1 – 3 – حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات .

ب) موضوع فعالیت های فرعی :

1 – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز .
2 – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها. مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
3 – سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
4 – سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع .

5 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

1 – 5 – پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.
2 – 5 – تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.
3 – 5 – مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
4 – 5 – تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
6 – شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

لینک کوتاه: