زکشت – کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

زکشت – کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

ماهیت شرکت و صنعت

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (سهامی عام) در صنعت کشاورزی و دامپروری فعالیت می کند. محصولات تولیدی شرکت شامل شیر (محصول اصلی)، گوشت و محصولات زراعی می باشد. بازارهای اصلی مصرف محصولات شرکت بازار داخلی می باشد.

مواد اولیه

مواد اولیه مصرفی کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در بخش دامداری متشکل از ٧٠ درصد علوفه شامل ذرت علوفه ای، یونجه، کاه و تفاله چغندر قند و ٣٠ درصد کنسانتره شامل جو، ذرت دانه ای، انواع کنجاله و مکمل ها می باشد. عمدتاً وارداتی است و توسط کامیون از بنادر جهت مصرف به محل دامداری حمل می گردد.


نشانی کارخانه :   کیلومتر 55 جاده اصفهان تهران ، جاده پادگان شهدای دارخوئین


نشانی امور سهام : کیلومتر 55 جاده اصفهان تهران ، جاده پادگان شهدای دارخوئین


تلفن امور سهام :     9-95017016 (031)


وب سایت :   www.esfahankesht.ir

    لینک کوتاه: