روش دوم عمل و عکس العمل

بررسی روش دوم عمل و عکس العمل در آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به طور کامل روش دوم عمل و عکس العمل را بررسی نماییم.مشابه با روش اول که در آموزش تحلیل تکنیکال بیان گردید، از چندین گام تشکیل شده که به طور مفصل به آن می پردازیم.

قدم اول: ترسیم خط مرکزی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، تفاوتی که بین روش اول و دوم عمل و عکس العمل وجود دارد، تعداد خطوط عمل استفاده شده و محاسبه ی مکان قرارگیری خط عکس العمل می باشد. در این قسمت تنها به بررسی انتخاب و رسم خط مرکزی می پردازیم و در ادامه ی سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال ، به خطوط عمل و عکس العمل این روش خواهیم پرداخت. همانطور که از آموزش استفاده از روش اول عمل و عکس العمل در خاطر داریم، اولین قدم، انتخاب خط مرکزی است که کاملا در هر دو روش مشابه هستند.

در نتیجه در این روش نیز می توان خط میانه، خط روند ساده یا چندین محوره را در نقش خط مرکزی انتخاب نمود. ضمنا مشابه با روش اول که در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شد، خطوط موازی چنگال و خطوط هشدار را نمی توان به عنوان خط مرکزی انتخاب کرد. نمودار زیر نشان دهنده ی قیمت سهام شرکتی با علامت معاملاتی فاراک و با نام شرکت ماشین سازی اراک می باشد. همانطور که مشاهده می کنید از سقف به کف، خط روند رسم شده است. خط روندی که ذکر شد درمثال های بعدی به عنوان خط مرکزی روش دوم استفاده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، انتخاب و ترسیم خط مرکزی به عنوان اولین قدم

قدم دوم: ترسیم خط عمل

همانطور که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال عنوان کردیم یکی از تفاوت های روش اول و دوم عمل و عکس العمل، تعداد خطوط عمل بود که در روش دوم فقط یک خط عمل رسم خواهد شد و مابقی خطوط عکس العمل، همگی متناسب با این خط عمل رسم می گردند. خط عملی که در این روش رسم می شود مشابه با روش اول، در سمت چپ خط مرکزی و با شیب یکسان با آن قرار دارد، ضمن اینکه از نقطه ی محوری سقف یا کف نیز باید عبور کرده باشد.

در این روش به فاصله ی بین خطوط عمل و عکس العمل، اصطلاحا معیار تاریخی چرخه می گویند. از این معیار به منظور رسم خطوط عکس العمل مورد استفاده قرارمی گیرد. نمودار زیر از سری نمودارهای آموزش تحلیل تکنیکال ، مرتبط با سهام شرکت ماشین سازی اراک می باشد که رسم خطوط عمل و عکس العمل طبق روش دوم انجام گرفته است.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، رسم خط عمل متناسب با روش دوم در رابطه با ماشین سازی اراک

قدم سوم: ترسیم خط عکس العمل

همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال بیان گردید، در روش دوم عمل و عکس العمل، فقط یک خط عمل، رسم خواهد شد و محاسبات مرتبط با رسم و فاصله ی خط عکس العمل با خط مرکزی، بر مبنای خط عمل و فاصله ی آن با خط مرکزی انجام خواهد گرفت. بنابر اطلاعات داده شده در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال ، خط عکس العمل 1، فاصله ای مشابه با فاصله ی خط عمل تا خط مرکزی خواهد داشت ولی در سمت راست آن خواهد بود.

اما در مورد فاصله ی خط عکس العمل 2، فاصله ی دو برابری نسبت به عکس العمل 1، و بدین ترتیب فاصله ی محاسبه شده برای خط عکس العمل 3، سه برابر عکس العمل 1 و الی آخر خواهد بود.به بیان دیگر، فاصله ای که مابین خط مرکزی با خط عمل وجود دارد با فاصله ای که بین خطوط عکس العمل نسبت به هم وجود دارد یکسان است.

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال ، در روش دومبه هر تعداد که مایل باشیم می توانیم خطوط عکس العمل رسم کنیم تا وضعیت قیمت در آینده را نشان دهد که مطابق مطالب بیان شده، فاصله ی تمامی خطوط عکس العمل از یکدیگر برابر با فاصله ای است که بین خط عمل تا خط مرکزی وجود دارد، ضمن اینکه همه ی این خطوط شیب یکسانی با خط مرکزی دارند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، رسم خطوط عکس العمل در روش دوم و فاصله ی بین هر یک در رابطه با ماشین سازی اراک

نمودار بعدی که از سری نمودارهای آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، ادامه ی حرکت قیمت و عملکرد خطوط عکس العمل در نمودار قبلی است. در این نمودار حرکت قیمت از ابتدا تا پایان را مشاهده می کنید. طبق روش دوم در آموزش تحلیل تکنیکال ، وقتی باید به بازار توجه نمود که قیمت به خطوط عکس العمل نزدیک شود. در این نمودار همانطور که مشاهده می کنید همزمان با نزدیک شدن قیمت به عکس العمل 1، نقطه ی A با نقش محوری را شکل داده است.

پس از آن قیمت روندی نزولی داشته به صورتی که در نزدیکیِ عکس العمل 2، نقطه ی B با نقش محوری را تشکیل داده است. در انتها نیز مشاهده می کنید که در حوالی عکس العمل 3، نقطه ی C با نقش محوری را پدید آورده و در پایان مسیر یعنی نقطه ی D، دوباره تغییر روند بازار را شاهد هستیم. در این مثال از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داشتیم به شما نشان دهیم که از فاصله ی موجود بین خط عمل تا خط مرکزی می توان به عنوان معیاری جهت پیش بینی چرخه های آینده ی قیمت استفاده کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، ادامه ی حرکت قیمت و رفتار خطوط عکس العمل در رابطه با ماشین سازی اراک

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، روند قیمت در روش دوم عمل و عکس العمل در رابطه با شرکت جنرال موتورز

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، پیش بینی وضعیت آینده ی قیمت در روش دوم در رابطه با حفاری شمال

    لینک کوتاه: