حرهشا – رهشاد سپاهان

حرهشا – رهشاد سپاهان

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی حرهشا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (حرهشا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص حرهشا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/30

سود خالص به ازای هر سهم: 189 ریال
سود نقدی تصویب شده: 50 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  پیمانکاری


نشانی دفتر :   تهران، پونک، 35 متری گلستان، خیابان مخبری، پلاک 108، واحد 1


نشانی امور سهام : تهران، پونک، 35 متری گلستان، خیابان مخبری، پلاک 108، واحد 1


تلفن امور سهام :    —


وب سایت :  


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: