رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E)

رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E)

 

● نام فایل : رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E)

● نویسنده : حمیدرضا کثیرلو

● حجم : 6MB

● تعداد صفحه : 125

● نوع فایل : PDF

دانلود فایل

    لینک کوتاه: