دقاضی – داروسازی شهید قاضی

دقاضی – داروسازی شهید قاضی

تاریخچه شرکت :

شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) به شناسه ملی 10200092392 در تاریخ 1363/10/20 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. تحت شماره 3164 در تاریخ 1363/10/20 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان تبریز به ثبت رسید. متعاقبا از تاریخ 1373/5/31 شروع به بهره برداری نمود . شرکت در تاریخ 1377/2/6 به شرکت سهامی عام تبدیل شد . نام شرکت براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1381/10/17 صاحبان سهام ، از سرم سازی شهید قاضی تبریز (سهامی عام) به شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) تغییر یافت.

داروسازی شهید قاضی در تاریخ 1394/7/11 در بورس اوراق بهادار تهران ثبت شد. نماد شرکت در تاریخ 1395/5/16 در بازار پایه زرد سازمان فرابورس درج گردید. درجلسه مورخ 1400/10/28 هیات پذیرش فرا بورس با درخواست شرکت مبنی بر پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران بصورت مشروط موافقت به عمل آمد. در حال حاضر، شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین است. شرکت نهایی گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد.

نشانی مرکز اصلی شرکت داروسازی شهید قاضی ( سهامی عام ) در شهر تبریز، کیلومتر 10 جاده تبریز – تهران، روبروی مرکز آموزشی جهاد کشاورزی، خیابان سرم دارو واقع است .


فعالیت شرکت :

تولید انواع محلولهای تزریقی و شستشو ، جهت مصارف انسانی و دامی و آمپول آب مقطر


نشانی کارخانه : تهران ، سعادت آباد ، میدان کاج ، خیابان سرو شرقی ، خیابان رشادت ، خیابان اقبال ، پلاک 24


نشانی امور سهام : آذربایجان شرقی ، تبریز ، کیلومتر 10 جاده تبریز-تهران ، خیابان سرم دارو ، روبروی مرکز آموزش جهاد کشاورزی


تلفن امور سهام :    5141 – 36309300 – 39309304 – 36309314 (041)


وب سایت :    www.sgco-infusion.com

    لینک کوتاه: