تحلیل بنیادی و درک صورت های مالی شرکت های بورسی

مزایای درک صورت های مالی شرکت های بورسی:

تجزیه و تحلیل و درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران را نسبت به عملکرد شرکت های سهامی در بازار بورس آگاه می کند.

بررسی دقیق و درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، تاکیدی بر شناخت وضعیت مالی شرکت های سهامی است:

1. صورت سود و زیان، گزارش وضعیت مالی و درآمد یک شرکت در دوره زمانی مشخص است. شناخت صحیح از ساختار صورت سود و زیان، اطلاع از سود معمولی شرکت و سودهای غیر منتظره شرکت در ارزشیابی قیمت سهام موثر است.

2. ترازنامه، میزان انعطاف پذیری مالی شرکت را منعکس می کند، و از دو بخش اساسی تشکیل شده است:
a)دارایی ها، بستانکاران و صاحبان سهام این حق را دارند که نسبت به دارایی های شرکت حساس باشند.
b) بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
از طرف دیگر حقوق صاحبان سهام نیز از دوبخش تشکیل شده است:
a) سرمایه آورده شده توسط سهامداران به شرکت
b) سود انباشته

3. صورت جریان های نقدی، یک گزارش مالی با دوره سه ماهه که شرکت های بورسی موظف به گزارش آن هستند.
ولی اطلاعاتی که در ترازنامه وجود دارد به ویژه در دوره تورم به تنهایی نیاز تحلیلگران بازار بورس را تامین نمی کند.

درک صورت های مالی شرکت های بورسی

اطلاعات شفاف از وضعیت سودآوری شرکت

درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، اطلاعات شفافی را از وضعیت سودآوری شرکت، میزان نقدینگی توان بازپرداخت بدهی، ظرفیت سازگاری با محیط، قدرت فروش و حاشیه سود شرکت برملا می کند.

در نتیجه سرمایه گذاران بالقوه و تحلیلگران بنیادی، با درک صورت های مالی شرکت های بورسی به روش گذشته نگر، و با تحلیل وضعیت کنونی شرکت چون:

  • ترکیب سرمایه گذاری ها
  • بهره وری شرکت و نسبت های سودآوری
  • ترکیب درامدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
  • حاشیه سود در سبد تولیدی
  • ساختار مالی و ساختار سرمایه

و با پیش بینی وضعیت سودآوری و ارزش آینده قیمت سهام شرکت، اطمینان بیشتری نسبت به تصمیم به خرید سهام یا نگهداری سهام در بازار سرمایه خواهند داشت. زیرا که می توانند وضعیت مالی شرکت سهامی را در بازار سرمایه تخمین بزنند و موقعیت مناسبی در بازار بورس برای خود فراهم کنند.

آنچه مسلم است بازار سرمایه یک بازار اقتصادی بزرگ است هیچ موفقیتی در بازار سرمایه بدون درک صورت های مالی شرکت های بورسی میسر نخواهد شد.

البته در این بین به کار گیری ابزارهای اندازه گیری دقیق جهت ارزیابی تجزیه و تحلیل افقی و عمودی صورت های مالی به اندازه درک آن اهمیت دارد.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌هایآموزشی بورسبه یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.


 

• فایل های مرتبط

فهم و تحلیل صورت های مالی (۹۳ صفحه)

بخش اول فهم و تحلیل صورت های مالی (۱۴ صفحه)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (۱۸ صفحه)

صورت های مالی (۶ صفحه)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (۸ صفحه)

برخی اقدامات در صورتهای مالی و تاثیر آن بر روی قیمت سهم (۱۲ صفحه)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (۷۵ صفحه)

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- تحلیل صورت های مالی شرکت ها

 

۲- صورت های مالی، تزارنامه، سود و زیان

 

۳- امیدنامه(صورت های مالی) 

 

۴- مروری بر ریسک(صورت های مالی)

 

۵- تحلیل های بنیادی و تکنیکال

 

    لینک کوتاه: