ددانا – داروسازی دانا

موضوع فعالیت: ایجاد و تاسیس کارخانه ها و آزمایشگاههای تحقیق ، توسعه و تولید انواع مواد اولیه و فرآورده های دارویی ، بیوتکنولوژیک ، شیمیایی ، غذایی و مکملهای غذایی – دارویی ، آرایشی – بهداشتی ، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و طبیعی ، تشخیص طبی ، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و تجهیزات

نشانی: تبریز کیلومتر 15 جاده تبریز تهران – پشت جنگلبانی قزلجه میدان

سایت: https://www.daanapharma.com

    لینک کوتاه: