خطوط روند

آشنایی با ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال

از ابزارهای بسیار رایجی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند خطوط روند می باشد. همانطور که در بخش های قبل در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال نیز مشاهده کردیم، نتیجه ی تغییر در رفتار و انتظار افراد سهامدار، دو مقوله ی حمایت (support) و مقاومت (resistance) را به وجود می آورد که اثرات این دو فاکتور را در قسمت صفحات خرید یا فروش می توان دید. معمولا تغییراتی که به این صورت به وجود می آیند شایعاتی هستند که به صورت ناگهانی پدید آمده اند. در این قسمت قصد داریم به تغییرات قیمت اشاره کرده و در نتیجه در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال به خطوط روند خواهیم پرداخت.

همانگونه که در ابتدای این بخش ذکر کردیم، ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال رایج ترین ابزار هستند که در واقع روند جهت گیری کلی قیمت را نشان می دهند. در آموزش تحلیل تکنیکال ،روند، به دو مؤلفه ی جهت و مدت تقسیم بندی می شود. روند به ما تغییر مداوم در یک بازه ی زمانی را نشان می دهد که این تغییر می تواند مثبت یا منفی باشد به عنوان مثال تغییراتی که می توان در سطح انتظار یا توقع افراد سهامدار موجود در یک شرکت مشاهده کرد. «کف» در نمودار قیمت به معنای افزایش نسبی تقاضا نسبت به عرضه بوده که در نتیجه ی آن پس از طی شدن دوره ی کاهشی در قیمت ها، شاهد افزایش هستیم. دقیقا در مقابل مبحث کف، مقوله ی «قله» را داریم که در آموزش تحلیل تکنیکال به معنای افزایش نسبی عرضه نسبت به تقاضا و کاهش قیمت ها پس از طی شدن دوره ی افزایشی می باشد.

دیدگاه دیگری که در مورد روند قیمت افزایشی وجود دارد، افزایش میزان حمایت سهم می باشد. در این دیدگاه عقیده بر این است که مثبت نگرها، نقش کنترلی داشته اند و قیمت را به سمت افزایش یافتن سوق داده اند. همچنین در آموزش تحلیل تکنیکال می دانیم که روند، نشان دهنده ی تمایل اصلی معامله کننده ها در نوسان قیمت فعلی است و انتظار معقول این است که تا زمانی این روند ادامه خواهد داشت که نیرویی در جهت عکس و بیشتر از نیروی حاکم بر بازار به آن وارد نشود.

وقتی در آموزش تحلیل تکنیکال خطوط روند را بررسی می کنیم به راحتی می توان انتظار افراد فعال در بازار را از قیمت و تغییر میزان حمایت و مقاومت مشاهده نمود. برای اینکه بتوانیم روند قیمت را بهتر درک کنیم باید با مفاهیمی مانند قله و کف در آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شویم. روند، جهت گیری قیمت در زمان گذشته و همچنین تغییر ثابت قیمت و تغییری که در انتظار سرمایه گذار رخ می دهد را نشان می دهد.

در آموزش تحلیل تکنیکال متذکر می شویم که هیچ زمانی در بازار، روند یکسان یا مستقیمی وجود ندارد، بلکه یک روند را مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی و در واقع مجموعه ای از حمایت ها و مقاومت های شکسته شده تعریف می کند. البته باید توجه داشت که همیشه نیز روند صعودی و نزولی با هم همراه نیستند بلکه گاهی اوقات ممکن است در محدوده ی باریکی نیز حرکت داشته باشد. لذا در آموزش تحلیل تکنیکال و طبق تئوری «داو»، روند به سه قسمت تقسیم بندی می گردد:

• صعودی یا رو به بالا – قیمت افزایشی
• نزولی یا رو به پایین – قیمت کاهشی
• خنثی یا یک طرفه: طبق یک اصل کلی، قبل از اینکه قیمت ها افزایش یا کاهش شدید پیدا کنند، میل به تثبیت شدن خواهند داشت.

1:تمایل قیمت در روند صعودی بیشتر به سمت بالا رفتن است تا به سمت تضعیف شدن و در نتیجه بهترین کار این است که تا زمانی که انتهای روند صعودی مشخص می شود در بازار باقی مانده و خرید انجام شود. روند صعودی خطی با شیب مثبت و متشکل از اتصال دو یا چندین نقطه ی اتصال حداقل می باشد که نقطه ی حداقل دومی بالاتر از اولی است در غیر این صورت روند صعودی نخواهد بود. در آموزش تحلیل تکنیکال ، روند صعودی، نقش حمایتی دارد و به معنای افزایش تقاضا با وجود افزایش قیمت بوده که در این صورت سهم، افزایش قابل توجهی داشته و نشان از عزم جزم خریداران سهم خواهد داشت. طبق موارد بیان شده درآموزش تحلیل تکنیکال ،قیمت سهم بدون تغییر خواهد بود تا زمانی که بالای خط روند باشد و اگر در اثر شکست به زیر این خط صعودی برود، به معنای تضعیف تقاضا بوده و در نتیجه باید انتظار تغییر روند را داشت.

2: تمایل قیمت در روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است به صورتی که بیشتر میل به تضعیف شدن دارد. در چنین شرایطی، در آموزش تحلیل تکنیکال پیشنهاد ما در این مواقع، فروش و ابقاء در بازار تا مشخص شدن انتهای این روند می باشد (در شرایطی که بازار یک طرفه باشد، فروش به مانند بدون معامله ماندن و مشاهده کردن است).
روند نزولی دقیقا برعکس است یعنی خطی با شیب مثبت و متشکل از اتصال دو یا چندین نقطه ی اتصال حداکثر می باشد که نقطه ی حداکثر دومی پایین تر از اولی است در غیر این صورت روند نزولی نخواهد بود. در آموزش تحلیل تکنیکال ، روند نزولی، نقش مقاومتی دارد و به معنای افزایش عرضه با وجود کاهش قیمت بوده که در این صورت سهم، کاهش قابل توجهی داشته و نشان از عزم جزم افراد سهامدار مبنی بر فروش سهم خواهد داشت. ضمنا طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال ،قیمت سهم بدون تغییر خواهد بود تا زمانی که پایین خط روند باشد و اگر در اثر شکست به بالای این خط نزولی برود، به معنای کاهش عرضه بوده و در نتیجه باید انتظار تغییر روند را داشت.

3: روند خنثی در آموزش تحلیل تکنیکال به معنای برابری قدرت افراد خریدار و فروشنده در بازه ی زمانی خاص می باشد. اگر در بازه ی زمانی کوتاه بخواهیم بررسی کنیم، روند خنثی ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی است اما در بازه های زمانی بلند، خود روندی جداگانه محسوب می شود. در آموزش تحلیل تکنیکال بر این مورد تأکید داریم، مواقعی که روند خنثی بر بازار حاکم می باشد افراد معامله گر دو راه پیش روی خود دارند، یا تا زمانی که قدرت خریدار یا فروشنده بر دیگری غلبه می کند صبر کنند و یا از روندهای صعودی و نزولی کوچکی که با یکدیگر این روند خنثی را شکل داده اند، استفاده کند.

در آموزش تحلیل تکنیکال ، تشخیص دادن روند صعودی یا نزولی حاکم بر بازار و تشخیص قوت و ضعف روند غالب در ابتدای کار، اهمیت ویژه ای دارد. روند صعودی از کف منطقه ی حمایتی یا همان دره هایی که قابل تشخیص باشند رسم می شود و برعکس در مورد روند نزولی، خط مربوطه از سقف منطقه ی مقاومتی یا همان قله-هایی که قابل تشخیص باشند رسم می گردد.

تقسیم بندی روندها (ترندها) از لحاظ زمانی در آموزش تحلیل تکنیکال

در ابتدای بحث آآموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت اشاره نمودیم که به جز جهت قیمت، مدت روند نیز بسیار اهمیت دارد. تعریف جامع و کاملی در مورد تقسیم روندها به لحاظ زمانی در بین افراد معامله کننده وجود ندارد اما تقسیم بندی که غالبا مورد استفاده قرار می گیرد به صورت: 1: بلند مدت یعنی بین 6 ماه تا 1 سال 2: میان مدت یعنی زمانی بین 1 تا 6 ماه 3: کوتاه مدتیعنی کمتر از 1 ماه،می باشد.

موردی که درباره ی روندها باید به آن دقت داشته باشیم، حرکت موجی آنها می باشد. دلیل اینکه بر تعیین بازه ی زمانی در آموزش تحلیل تکنیکال تأکید داریم این است که هر روند در یک بازه ی زمانی از چندین روند کوچک و در بازه ی بلندتر بخشی از موج بزرگ تر می باشد.

1. روند صعودی (افزایشی)

هنگامی که قیمت ها از نقطه های پایینی به صورت متوالی افزایش یابند، شاهد روند صعودی سهم و تشکیل خط روند صعودی خواهیم بود. این خط،خطی صاف با شیب مثبت بوده که حفرات قیمتی را از پایین به بالا به یکدیگر متصل می کند. در آموزش تحلیل تکنیکال خواهیم دید که خط روند صعودی را می توان بر روی نمودارهای خطی، میله ای و شمعی نیز رسم کرد. روند افزایشی در واقع به صورتی است که هر کف نسبت به کف قبلی و هر سقف نسبت به سقف قبلی بالاتر بوده و خط روند بین کف ها رسم می گردد.

حاصل به هم پیوستن نقاط پایین تر در روند صعودی، خطی شکل می گیرد که نقش حمایتی دارد. ذکر این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال مهم است که در روند افزایشی اگر شاهد برگشت موج کوتاه به سمت پایین باشیم کاملا طبیعی است ضمن اینکه برگشت آنها به گونه ای نخواهد بود که از ابتدای موج قبلی خود پایین تر روند. کاملا مشخص می باشد که خط روند رسم شده بین دو نقطه نسبت به خط روند رسم شده بین سه نقطه، از اعتبار کمتری برخوردار است.

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند صعودی در فرآوری مواد معدنی

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند صعودی در رابطه با سرمایه گذاری صنعت و معدن

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند صعودی در رابطه با نفت و گاز پارسیان

2. روند نزولی (کاهشی)

دقیقا برعکس روند صعودی است که در آآموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم به این صورت که در اثر کاهش قیمت ها از نقطه های بالایی، به صورت متوالی، روند کاهشی سهم شکل می گیرد که به عبارتی هر کف نسبت به کف قبلی خود و هر سقف نسبت به سقف قبلی خود پایین تر می باشد، در نتیجه ی رخداد کاهش متوالی قیمت سهم، نقطه های پایین تری شکل می گیرند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال ،در روند نزولی نیز اگر بازگشت موج-های کوتاه را به سمت بالا مشاهده کنیم کاملا طبیعی است اما از موج قبلی خود بالاتر نخواهند رفت.

خطی که در اثر به هم پیوستن نقاط بالائی در روند کاهشی شکل می گیرد، نقش مقاومت کننده دارد. در چنین وضعیتی است که به کمک بالاترین نقطه ها، خط روند شکل می گیرد. در آموزش تحلیل تکنیکال یاد خواهید گرفت که روند کاهشی می تواند ناشی از پایین آمدن قیمت در نقطه ی مقاومت باشد که در این صورت فروشندگی کنترل اوضاع را به دست گرفته و افراد فروشنده تلاش خواهند کرد تا سطح قیمت ها را پایین بیاورند.

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند کاهشی

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، روند کاهشی مرتبط با سرمایه گذاری صنعت بیمه

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، روند کاهشی سهم مربوط به شرکت مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، روندکاهشی سهم شرکت مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن

نمودار وارد شده،مرتبط با روند کاهشی سهم در طی 11 ماه مربوط به شرکت مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن می باشد که در اثر آن قیمت ها نقاط پایین تری را تشکیل می دهند.

3. روند خنثی

در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال ، طبق تعریف، روند خنثی یعنی روندی که قیمت ها نسبتا در یک بازه ی محدودی دارای نوسان هستند و صعود و نزول قیمت سهم بین دو مؤلفه ی حمایت و مقاومت می باشد. معمولا وقتی انتظار خاصی از سمت افراد شرکت کننده در بازار ایجاد نگردد، قیمت سهام تغییرات ثابتی را تجربه خواهد کرد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال نموداری که در زیر به شما نشان داده خواهد شد، مربوط به روند خنثی در قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی، بین دو مؤلفه ی حمایت و مقاومت می باشد. افراد معامله کننده، نسبت به این سهم انتظار محدودی داشته و این روند خنثی نیز بین بازه ی قیمتی 419 و 339 ریال تشکیل شد. هر بار که قیمت ها به سطح 339 ریال رسیدند، افراد خریدار تلاش کردند تا به سطح مقاومت 419 ریال برسد.

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، روند خنثی در قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی

اصول کار با خط روند و نحوه ی رسم و درجه ی اهمیت آندر آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال ، نحوه ی رسم خط روند را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

1- شناسایی جهت کلی روند
2- برای روند صعودی از دو نقطه ی کف (چاله) و در روند نزولی از دو نقطه ی بالاترین حد (قله) خط مستقیمی را رسم کنید.
3- در صورتی که خط روند با قیمت بشکند، از درجه ی اعتبار ساقط شده و باید مجددا خط روند جدیدی را رسم کنید.
4- برای اینکه اعتبار خط روند را تأیید کنید، باید حداقل، قیمت سه بار خط روند را لمس و سپس از آن جدا گردد.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند به کمک دو یا چندین نقطه رسم می شود که هر چه تعداد نقاط بیشتر، اعتبار و صحت میزان حمایت یا مقاومت مرتبط با خط روند بیشتر به اثبات می رسد که البته در برخی موارد پیدا کردن بیش از دو نقطه مشکل می باشد. به رغم اینکه خط روند مقوله ای بسیار کاربردی و کلیدی در آموزش تحلیل تکنیکال می باشد، امکان رسم آن بر روی تمامی انواع نمودار قیمت وجود نخواهد داشت. در مواقعی که نقاط مینیمم و ماکزیمم با یکدیگر سِت نمی باشند بهتر است از رسم خط روند صرف نظر کنیم چرا که از رسم خط روند غلط بهتر است. طبق این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال ، قاعده ی اساسی در رسم خط روند بیان می کند که خط روند با دو نقطه رسم و با نقطه ی سوم اعتبار آن تأیید می گردد.
قبلا اشاره کردیم که روند، حاصل غالب شدن موج های یک جهت نسبت به جهت دیگر می باشد.

در شکل زیر مشاهده می کنید که روند صعودی متشکل از روندهای نزولی و صعودی است اما چون اندازه ی روندهای نزولی کوچک تر از صعودی است، در نتیجه روند غالب، صعودی می گردد. به عبارت دیگر، طبق آموزش تحلیل تکنیکال برای روند صعودی شاهد بالاتر قرار گرفتن مقاومت جدید نسبت به قبل از خود هستیم به صورتی که قیمت در خطوط حمایت به قبل از خود نخواهد رسید. دقیقا مشابه این وضعیت برای روند نزولی بیان می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، روند صعودی مرتبط با تایدواتر خاورمیانه

مهم ترین اصل و نکته ای که در رابطه با روندهای صعودی و نزولی در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که وقتی در روندی صعودی هستیم، دره های قیمت یا به عبارتی حمایت ها نباید به پایین تر از حد حمایت قبل از خود برسند و در روند نزولی دقیقا برعکس، قله های قیمت یا به عبارتی مقاومت ها نباید به قیمتی بالاتر از حد مقاومت قبل از خود برسند در صورتی که این اتفاق رخ دهد به دو معنا خواهد بود یا شیب روندی که غالب بوده کاهش یافته و یا اینکه روند فعلی به اتمام رسیده و با روند معکوس جدیدی رو به رو هستیم.

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، روند نزولی مرتبط با ایران ارقام

1. در ترسیم روندی که صعودی باشد، باید حداقل دو دره ی قیمتی یا به عبارتی حمایت را به یکدیگر وصل کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد خط رسم شده ی ما عبور نکرده باشد، روند صعودی باقی می ماند.

2. در ترسیم روندی که نزولی باشد، باید حداقل دو قله ی قیمتی یا به عبارتی مقاومت را به یکدیگر وصل کنیم و تا زمانی که قیمت از امتداد خط رسم شده ی ما عبور نکرده باشد، روند نزولی باقی می ماند.

در آموزش تحلیل تکنیکال ، یادگیری این نکته بسیار حائز اهمیت است که اعتبار یک روند توسط سه مؤلفه تعیین می گردد؛ تعداد برخورد قیمت با خط روند، مدت زمانی که قیمت در روند باقی می ماند و شیب روند. اگر هر کدام از مؤلفه های یاد شده بیشتر و بزرگ تر باشند، اهمیت اطمینان کردن به روندی که غالب است، پراهمیت تر می گردد.

بررسی شکسته شدن خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق نکات بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال ،تغییر در سطح انتظارات سبب می شود که قیمت ها بتوانند هم در سطح حمایت و مقاومت نفوذ کنند و هم بتوانند در خطوط فرضی که مرتبط با روندهای صعودی و نزولی هستند نفوذ داشته باشند (به عبارتی تغییر روند رخ دهد).

در آموزش تحلیل تکنیکال به منظور اینکه متوجه شویم خط روند شکسته شده یا خیر، از دو فیلتر استفاده می-گردد؛ قیمت و زمان، که هم از هر دو این فیلترها به صورت جداگانه و هم به صورت ترکیب با یکدیگر جهت تشخیص آن استفاده می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی شکسته شدن روندهای کاهشی و افزایشی

در آموزش تحلیل تکنیکال ، جهت استفاده از فیلتر قیمت از قانون نفوذ 3% قیمت پایانی استفاده می گردد که خود به معنی آن است که به منظور شکستن خط روند، حتما باید قیمت پایانی به میزان 3% به درون خط روند نفوذ کند که در واقع این قانون برای روندهایی به کار می رود که بلند مدت باشند و برای روندهای کوتاه مدت، از 1% یا 2% باید استفاده نمود. اما کمک گرفتن از فیلتر زمان متفاوت بوده و به صورتی است که وقتی قیمت پایانی شکسته شده تلقی می گردد که به مدت دو روز متوالی از خط روند عبور کرده باشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال لازم به ذکر است که فیلترهای قیمت و زمان برای حمایت و مقاومت نیز بکار می روند. کاربرد فیلترهای یاد شده بدین صورت است که هنگام شکسته شدن سطح مقاومت در روندی که نزولی باشد، میزان معاملات افزایش و هنگام شکسته شدن سطح حمایت در روندی که صعودی باشد، میزان معاملات کاهش خواهد یافت.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی شکسته شدن خط روند نزولی ماشین سازی اراک و افزایش معاملات

شکسته شدن خط روند در هر زمان، به معنای تغییر روند سهم می باشد. به این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال دقت داشته باشید که در نقطه ای که خط روند نزولی می شکند، میزان معاملات مربوط به سهم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش تأیید کننده ی ثابت ماندن روند کاهشی سهم می باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، افزایش میزان معاملات سهم مرتبط با سرمایه گذاری غدیر در نقطه ی شکست خط روند نزولیآموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی شکسته شدن خط روند نزولی مرتبط با پتروشیمی اراک
آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی خط روند صعودی مرتبط با آ.س.پ و شکسته شدن آن

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، میزان کاهش ارزش سهام پس از شکسته شدن خط روند صعودی

همانطور که در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال نیزبیان شده، طبق تحقیقاتی که توسط Bulkowski در زمینه ی مقدار کاهش قیمت پس از شکسته شدن خط روند صعودی صورت گرفته است، به طور متوسط این میزان کاهش بین 16 تا 18% می باشد و زمانی اتفاق می افتد که خط روند توسط قیمت 4 بار یا کمتر لمس شده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

خروج قیمت در اثر شکسته شدن سطح حمایت 1681 ریالی در شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو

نمودار فوق نشان دهنده ی خروج قیمت ها در اثر شکسته شدن سطح حمایتی 1681 ریالی را در رابطه شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو نشان می دهد که خود،بیان کننده ی تغییر در سطح انتظار افراد سرمایه گذار می باشد که خود ناشی از افزایش قابلیت سودآوری (تعدیل مثبت EPS) می باشد. همچنین این رخداد نشان دهنده ی تغییر در روند کنونی است.

سیگنال های خرید و فروش در آموزش تحلیل تکنیکال برای تحلیل روند قیمت ها

در خاطر داشته باشید که روندها همیشگی نیستند و این اصلی مهم در یادگیری و بررسی خطوط روند هنگام آموزش تحلیل تکنیکال می باشد. وقتی نمودارهای مختلف را بررسی می کنیم متوجه می شویم که هیچ روندی همیشگی نیست. روندهایی که کاهشی باشند، معمولا افراد معامله گر تا لحظه ی اتمام شکست خط روند کاهشی و بازگشت قیمت به کمک افزایش معاملات، سعی می کنند به استراتژی صبر و مشاهده ی بازار تکیه کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال خرید در روند افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی خط روند صعودی

وقتی با روند افزایشی قیمت مواجه هستیم، می توانیم از خط روند برای تعیین کردن بهترین زمان جهت خرید استفاده کرد. طبق این مورد، در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که بهترین زمان جهت ارسال سفارش خرید خود، هنگام نزدیک شدن منحنی قیمت به خط روند و یا قرار گرفتن بر روی آن می باشد. البته گاهی اوقات نیز پیش می آید که افراد معامله گر ارسال سفارش خرید خود را به زمانی موکول می کنند که منحنی قیمت هنگام برخورد با خط روند، به سمت بالا حرکت کرده باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال خرید در روند افزایشی در ارتباط با پتروشیمی اراک

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال فروش در روند کاهشی

در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال ، قویا توصیه می گردد که اگر با روند نزولی مواجه هستید تا زمانی که خط روند شکسته نشده صبر کنید، با این وجود اگر در این روند، به اشتباه اقدام به خرید نمودید، هنگامی که منحنی قیمت مربوطه به خط روند نزدیک گردید و یا بر روی آن قرار گرفت، بهترین زمانی است که می توانید اقدام به ارسال سفارش فروش نمایید. البته گاهی اوقات نیز پیش می آید که افراد معامله گر ارسال سفارش فروش خود را به زمانی موکول می کنند که منحنی قیمت هنگام برخورد با خط روند، به سمت پایین حرکت کرده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال فروش روند کاهشی در رابطه با مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران


 

• فایل های مرتبط

معامله با خطوط روند (۳ صفحه)

خطوط روند (۹ صفحه)

روندھا و خطوط روند (Lines Trend and Trends ) (۱۱ صفحه)

نکات کلیدی روندها (۲ صفحه)

تحلیل تکنیکال و روند (۲ صفحه)

لینک کوتاه: