خبازرس – بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

خبازرس – بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

تاریخچه

شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی 10102360780 به پیشنهاد شماره 90854-1 مورخ 1364/11/12 وزارت صنایع سنگین و بر حسب مصوبه هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1365/1/6 تاسیس گردید . طی تصویب نامه شماره 1586/ت 24246 ه مورخ 1381/2/21 هیات محترم وزیران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 100 درصد سهام این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل و طی شماره 194167 مورخ 1381/8/8 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت گردید .

در اجرای تصویب نامه شماره 30703/ت 29310 مورخ 1382/6/15 هیات محترم وزیران ، سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با برگزاری مزایده ، 97.1 درصد از سهام این شرکت را در سال 1384 به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (برنده مزایده) واگذار و طبق مفاد قوانین خصوصی سازی مابقی سهام شرکت در قالب سهام ترجیهی به کارکنان شرکت واگذار گردید .

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/5/12 سال مالی شرکت تغییر یافته و شروع سال مالی از اول مهرماه هر سال آغاز و به پایان شهریور ماه سال بعد منتهی می شود . به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/12/24 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ 1390/7/27 طی شماره 10921 به عضویت سازمان فرابورس تهران (خبازرس) درآمده است . در حال حاضر شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران (سهامی عام) جز شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) است.

مرکز اصلی شرکت واقع در خیابان ولی عصر ، بولوار اسفندیار ، شماره 54 است . شعب آن در کشورهای آلمان – ژاپن – چین – ترکیه – امارات متحده عربی واقع است . شعب داخلی هم در اصفهان ، بندرعباس و ماهشهر واقع هستند .


فعالیت های اصلی

طبق ماده 2 اساسنامه موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از :

 1. بازرسی و نمونه برداری از کلیه کالاهای مجاز
 2. بازرسی فنی مستقل – مهندسی کنترل – ارتقا کیفیت – مطابقت با استاندارد
 3. کنترل فرآیند انتقال تکنولوژی
 4. بازبینی – بازرسی – نظارت – آزمایش محصولات – مواد اولیه و پایش تجهیزات
 5. پایش و بازرسی فرآیند تولید
 6. اندازه گیری کمی و کیفی نفت کش ها و بازرسی خطوط لوله
 7. آموزش و تحقیقات
 8. ایمنی – بهداشت – محیط زیست

فعالیت شرکت های فرعی

 1. خدمات بازرسی مهندسی در زمینه های مختلف
 2. مطابقت کیفی و کمی مواد اولیه – قطعات – تجهیزات – ماشین آلات – تولیدات و مقایسه آنها با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه
 3. خدمات مربوط به بازرسی های فنی

مدیر عامل : بهروز قدیمی

شماره تلفن : 88778892

نمابر : 88772300

نشانی دفتر : تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از خیابان ظفر – بلوار اسفندیار – شماره 54

نشانی امور سهام(خبازرس) : تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از خیابان ظفر – بلوار اسفندیار – شماره 54 – طبقه سوم – امورمالی و اقتصادی

وب سایت : www.iei-co.com

ایمیل : info@iei-co.com

حسابرس : موسسه حسابرسی بهراد مشار

سرمایه : 150000

مدیر مالی : حمید ناصری

شناسه ملی : 10102360780

  لینک کوتاه: