حقشم – دریایی و مهندسی دریایی قشم

حقشم – خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 

تاریخچه :

گروه شامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی (سهامی خاص) در تاریخ 1365/4/23 تحت شماره 60739 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با نام شرکت سهامی خاص تدارکات ناوگان به ثبت رسید و از تاریخ 1365/7/13 شروع به فعالیت نمود. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/2/16 محل قانونی شرکت به جزیره قشم انتقال یافت و در روزنامه رسمی شماره 19008 مورخ 1389/3/16 آگهی گردید.

ضمن انتقال پرونده ثبتی شرکت به اداره ثبت شرکتهای منطقه آزاد قشم، در اجرای تبصره ذیل ماده 6 ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ، نام شرکت به شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شماره ثبت 2679 تغییر یافت و آگهی های مربوطه تحت شماره ث/287489/م مورخ 1389/5/13 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19069 مورخ 1389/5/28 به ثبت رسید.

به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/10/14 شخصیت حقوقی این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. با توجه به تعلق حدود 89 درصد سهام به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد .

مرکز اصلی شرکت در قشم و دفاتر آن در شهرستانهای تهران، بندر عباس و بندر امام واقع است . این شرکت با نماد حقشم مورد پذیرش شرکت فرابورس ایران قرار گرفت.


فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از :

 • ارائه انواع خدمات دریایی از قبیل خدمات سوخت رسانی ، آبرسانی ، آذوقه رسانی ، تامین ملزومات ، تامین قطعات و تجهیزات . انجام بازرسی کشتی ، انجام انواع خدمات تعمیراتی و سایر موارد مرتبط و انجام کلیه خدمات نمایندگی کشتیرانی در بنادر
 • مهندسی کشتیرانی از قبیل طراحی سازه های دریایی و شناورها و ساخت آنها و تجهیزات و قطعات متعلقه
 • تصدی به هرگونه فعالیت مکمل فعالیت های موضوع بند 1 و 2 فوق از قبیل اداره یا اجاره شناورها، تاسیسات بندری، سازه های دریایی و تاسیسات مربوط به ساخت و تعمیر کشتی ها و شناورها
 • قبول نمایندگی و اعطای نمایندگی امور کشتیرانی به شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی
 • انجام کلیه عملیات بازرگانی از قبیل حمل و نقل زمینی (فورواردی) و دریایی ، بازرسی و جابه جایی کالای کشتی ، ترخیص انواع کالا و سایر امور مرتبط
 •  انواع سرمایه گزاری در امر ساخت انواع شناور ، تاسیسات بندری، پایانه ها و ملحقات مربوطه به طور مستقل یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور
 • سرمایه گزاری در سایر شرکت ها ، ایجاد شرکت های مشترک در داخل یا خارج از کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی
 • سپرده گزاری و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
 • خرید و فروش سوخت های سبک و سنگین ، آب آشامیدنی ، نظارت بر پروژه ساخت کشتی ها و حمل میعانات گازی
 • اجاره کشتی به صورت زمانی

نشانی : جزیره قشم، خیابان سام و زال یک روبروی هتل کیمیا 2

نشانی امور سهام : تهران – خیابان شهید لواسانی- تقاطع فرمانیه – برج آسمان – طبقه چهارم

‌‌‌تلفن تماس : 22987183 – 021

وب سایت : http://www.qmsengco.com

  لینک کوتاه: