حجم های بی سابقه در نماد یک شرکت قطعاتی

ختور –   رادیاتور ایران

در دو روز گذشته معاملات پر حجم  در این نماد در سه سال گذشته بی سابقه بوده است.

در نماد ختور در روزهای یکشنبه و دوشنبه بالای 18 میلیون سهم جا به جا شده است..

در روز یکشنبه 18 فروردین 65 کد حقیقی در نقش خریدار ظاهر شده بودند که میانگین ریالی هر کد 48/5 میلیون تومان می باشد.. 

در روز دو شنبه 19 فروردین  نیز 171 کد حقیقی در نقش خریدار ظاهر شده اند که میانگین ریالی خرید هر کد 19 میلیون تومان می باشد.

 

 

در وضعیت تکنیکالی نمودار از کانال صعودی خودش خارج شده که نشان از پر قدرت بودن روند دارد.

و تا مادامی که وارد کانال نشود صعود ادامه دار خواهد بود.

ختور - رادیاتور ایران

    لینک کوتاه: