جزوه دوره مقدماتی آموزش بورس و راه های سرمایه گذاری در آن

جزوه دوره مقدماتی آموزش بورس و راه های سرمایه گذاری در آن

 

● نام فایل : جزوه دوره مقدماتی آموزش بورس و راه های سرمایه گذاری در آن

● نویسنده : علی مهدیزاده و عادل شمالی و رحیم ناظرقراملکی

● حجم : 3MB

● تعداد صفحه : 103

● نوع فایل : PDF

دانلود فایل

    لینک کوتاه: