تکنیک و استراتژی معاملاتی جسی لیورمور

تکنیک و استراتژی معاملاتی جسی لیورمور

۱. یک پیوت پیدا کن

۲. روند را دنبال کن

۳. منتظر باش پیوت ها در روند صعودی شکسته شود (بریک اوت)

۴. در پولبک به مقاومتی که تبدیل به حمایت شده خرید کن

#نکته: ‌در بریک اوت حجم زیاد است
در پولبک حجم کم است

در ادامه روند و پایان پولبک حجم مجددا افزایش میابد.

=======

? www.abcBourse.ir

    لینک کوتاه: