ریشمک – تولید و صادرات ریشمک

ریشمک – تولید و صادرات ریشمک

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ریشمک


• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ریشمک


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/01/30

سود خالص به ازای هر سهم: 1468 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1300 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/23

سود خالص به ازای هر سهم: 2258 ریال
سود نقدی تصویب شده: 2000 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


 

موضوع فعالیت :  ایجاد ، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی


نشانی کارخانه : فارس ، شیراز ، بلوار امیر کبیر ، چهار راه‌ریشمک


نشانی امور سهام : فارس ، شیراز ، بلوار امیر کبیر ، چهار‌ راه‌ریشمک


تلفن امور سهام :    3-38222001 (071)


وب سایت :    www.rishmac.com


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: