شسم – تولید سموم علف کش

شسم – تولید سموم علف کش

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی شسم


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شسم)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شسم


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/29

زیان خالص به ازای هر سهم: 416 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 628 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  تولید و فرمولاسیون انواع سموم دفع آفات نباتی و گیاهی


نشانی کارخانه :  مرکزی ، ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان دهم ، روبروی کاوه کشاورز


نشانی امور سهام :  تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان ظفر ، ساختمان 43 ، طبقه همکف


تلفن امور سهام :    4-22900132


وب سایت :    —


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: