بمپنا – تولید برق عسلویه مپنا

بمپنا – تولید برق عسلویه مپنا

 

• معرفی شرکت

شرکت تولید برق عسلویه مپنا، به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ 22 مرداد 1384 تحت شماره 252747 در اداره شرکت های تهران به ثبت رسیده است و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/10/20 صاحبان سهام که در روزنامه رسمی مورخ 1391/03/25 منتشر گردیده است، نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته است.

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مپنا می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان میرداماد بالاتر از نفت جنوبی پلاک 282 طبقه سوم و نیروگاه شرکت در شهرستان عسلویه می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از، احداث نیروگاه اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره‌برداری از آن جهت تولید برق، خرید و فروش و صدور برق و همچنین کلیه فعالیت‌های تجاری است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر شود، می باشد. نیروگاه عسولیه از جمله نیروگاه‌های خصوصی (IPP) و در قالب قرارداد BOO می‌باشد

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی بمپنا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (بمپنا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص بمپنا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 843 ریال
سود نقدی تصویب شده: 90 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید برق


نشانی دفتر :   تهران ، بلوار میرداماد ، بالاتر از نفت جنوبی ، پلاک 282 ، طبقه سوم


نشانی امور سهام :  تهران ، بلوارمیرداماد ، نبش خیابان کجور ، شماره 231


تلفن امور سهام :    23151001 – 23151002 (021)


وب سایت :   www.amapna.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: