تعدیل مثبت و منفی به چه معناست؟

اصطلاح شایع در آموزش بورس

یکی از اصطلاحات دیگری که در آموزش بورس می بایست لحاظ گردد، تعدیل سود مثبت و منفی است که در اینجا درصدد توضیح و تبیین این دو اصطلاح در بازار بورس و سرمایه هستیم تا با این دو اصطلاح شایع بیشتر آشنا شویم.

تعریف کلی تعدیل سود مثبت و منفی

در یک تعریف کلی می توان تعدیل سود را به کلیه تغییرات سود پیش بینی شرکت ها در بورس شناخت که در ابتدای دوره با سود به تحقق نشسته در پایان دوره مالی برآورد می گردد. بدین منظور که شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند، وظیف دارند که به طور مستمر و دنبال دار و در طی دوره های سه ماهه، عملکرد واقعی خود را مورد بازیابی و بررسی قرار دهند و با در نظر گرفتن مقایسه عملکرد واقعی خود با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود را از میزان سودآوری شرکت در جهت عملکرد واقعی خود به بازار انعکاس دهند.

در یک تعریف دیگر برای روش شدن مطلب تعدیل سود را می توان این گونه تعریف نمود که اگر یک شرکتی با توجه به آیتم های موجود در بخش امور مالی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری سود خود را افزایش یا کاهش می دهد. در صورتی که سود سهام شرکت در طول سال تغییر کند، به آن تعدیل گفته می شود. در صورت افزایش سود شرکت در پیش بینی جدید، به آن تعدیل سود مثبت و در صورت کاهش سود شرکت به آن تعدیل سود منفی اطلاق می گردد.

تعدیل سود مثبت و منفی

صورت مثال در راستای تعدیل مثبت و منفی

برای ملموس تر شدن مطلب به این مثال توجه کنید: فرض کنید شرکت الف در پایان سال1397 پیش بینی کرده است که مبلغ 100 تومان سود به ازای هر سهم کسب می کند؛ اما بعد از سپری شدن سه ماه از فعالیت خود و با بررسی عملکرد کیفی شرکت در این بازه زمانی پیش بینی خود را تغییر می دهد و از 100 تومان آن را به 110 تومان افزایش می دهد، به این افزایش قیمت با تغییر در قیمت اولیه تعدیل سود مثبت می گویند و در صورتی که شرکت مذکور پس از بررسی عملکرد 6 ماه خود به این نتیجه می رسد که سود 110 تومانی عملا قابل تحقق نیست. پیش بینی سود خود را به 95 تومان کاهش می دهد.

به این کاهش قیمت با تغییر در قیمت اولیه تعدیل سود منفی گفته می شود. پس به کلیه تغییراتی که در این مسائل مورد بازرسی و بازبینی قرار می گیرد، اصطلاحا تعدیل گفته می شود و سرمایه گذاران نیز همواره می بایست به تعدیل سود سهام شرکت در تصمیم گیری های خود توجه لازم را مبذول دارند.

نکته کلیدی در خصوص تعدیل سود مثبت و منفی

یک نکته کلیدی و مهم را نیز در این باره می بایست با تکیه بر آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادی در نظر گرفت و آن را همیشه به کار بست که تغییرات قیمت سهم بعد از تعدیل چه مثبت و چه منفی همواره تأثیرات مثبت و مستقیمی بر قیمت سهام می گذارند و موجبات افزایش و یا کاهش قیمت سهام را در پی دارند. پس می بایست دقت لازم را در این ونه موارد در نظر گرفت.

لینک کوتاه: