تراک – ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی

تراک – ماشین‌آلات صنعتی تراکتور سازی

تاریخچه :

شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران در تاریخ 1370/12/17 تحت شماره 5433 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده و از تاریخ 1371/1/1 مستقلا شروع به فعالیت نموده است . طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1376/3/24 ، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید . کارخانه و مرکز اصلی شرکت طبق مفاد ماده 5 اساسنامه از بدو تاسیس و بهره برداری در شهر تبریز واقع است .

خاطر نشان می سازد که براساس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 1385/3/31 نام شرکت به شرکت گسترش ماشین آلات عمرانی و زراعی ایران (سهامی عام) تغییر یافت که در تاریخ 1385/6/6 در اداره ثبت شرکتهای استان به ثبت رسید. مجددا براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1386/6/22 نام شرکت به نام قبلی تغییر یافت .

تقاضای پذیرش سهام در جلسه مورخه 1382/2/1 هیات محترم پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به تصویب رسیده است و نام شرکت در تاریخ 1382/5/25 به عنوان سیصد و پنجاه و دومین شرکت پذیرفته شده در فهرست تابلوی فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گردیده است .


فعالیت اصلی شرکت :

به موجب مفاد ماده 3 اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

1.ساخت ، تولید ، فروش ، واردات و صادرات انواع ماشین آلات صنعتی و ادوات کشاورزی

2.واردات ، خرید و فروش انواع ماشین آلات صنعتی و تجهیزات مربوط به توسعه شرکت و صنایع مرتبط

3.اقدامات در زمینه نصب و راه اندازی ، مباشرت و مشاورت در انتخاب دستگاه ها

4.سرمایه گذاری جهت توسعه و تکمیل واحدها و صنایع وابسته

5.انجام هر گونه عملیات و عقد هرگونه قرارداد مربوط به موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور

بهره برداری از کارخانه(تراک) با ظرفیت 300 دستگاه انواع بکهو لودر و 400 دستگاه لودر تراکتوری و 1300 دستگاه تریلر کشاورزی و 250 دستگاه انواع بالابر در تاریخ 1372/11/26 شروع گردیده است . ظرفیت بهره برداری از کارخانه طبق مفاد پروانه بهره برداری به شماره 105/27987 مورخه 1376/7/2 در دو شیفت کاری برابر 1200 دستگاه انواع بکهو لودر و 1000 دستگاه تریلر کشاورزی غربالکی تعیین گردیده است .


حسابرس : سازمان حسابرسی

سرمایه : 51000

شناسه ملی : 10200115133

    لینک کوتاه: