تحلیل شاخص کل بورس و آینده بازار

وضعیت شاخص کل

تحلیل شاخص کل بورس نشان میدهد در تاریخ 6 مهرماه 99 با شکست عدد 1 میلیون 600 هزار واحد وارد زیر ابر شد..

چنانچه کسی با همین سیگنال از بازار خارج میشد میتوانست با ریزش 20 درصد از سقف شاخص از بازار خروج نماید.

و در تاریخ 5 تیرماه 1400 با شکست عدد 1 میلیون 230 هزار واحد از ابرهای مقاومتی بالا زد اگر کسی در این زمان وارد بازار میشد از کف کف فقط 10 درصد بالاتر وارد بازی میشد که باز هم زمان و مکان درستی بوده است.

 

نکته 1 :‌ از سال ها پیش اندیکاتور ساده و لخت ایچی موکو روش فوق العاده ای برای سیگنال های شاخص بوده است.

نکته 2 :‌ مادامی که شاخص در کوتاه مدت وارد ابرها و زیر ابرها نفوذ نکند جو مثبت در بازار و ادامه روند صعودی به قوت خود باقی است.

    لینک کوتاه: