تحلیل بنیادی در بورس یک استراتژی معاملاتی با ارزش در بازار سرمایه

تحلیل بنیادی در بورس یک استراتژی معاملاتی پر قدرت:

فعالان بازار سرمایه، در تصمیم به چگونگی خرید و فروش در بازار بورس از استراتژی های معاملاتی متمایزی استفاده می کنند. روش فاندامنتال(روش تحلیل بنیادی در بورس) عوامل موثر بر ارزش ذاتی یک شرکت را ارزیابی و شناسایی می کند به طوری که مورد استفاده در بازار بورس باشد. این تحلیل منشا و ریشه اقتصادی دارد و زاده علم اقتصاد است.

بنابراین نه تنها در بازار بورس بلکه در تمام تصمیمات اقتصادی موثر و مفید است. تحلیل بنیادی در بورس قادر است عوامل اقتصادی و عوامل تاثیر گذار بر بازار را شناسایی کند تا از این طریق بتواند تفسیری قانع کننده برای تغییر قیمت ها داشته باشد. در تحلیل بنیادی هر عوامل موثر بر تغییر قیمت ها مورد تاکید است.

تحلیلگر بنیادی نقش موثری در تعیین ارزش جاری سهام و چشم انداز یک سهم ایفا می کند. حال تعیین ارزیابی صحیح قیمت واقعی سهام یک شرکت و ارزش آینده یک سهام در گرو چیست؟مطمئنا در دنیای تکنولوژی و فناوری، جمع اوری اطلاعات صحیح است که می تواند جوابگوی تغییرات الگوهای بازار شود.

وجود عوامل موثر و متعدد بر تغییرات ارزش یک سهم در بازار بورس موجب می شود که، تحلیلگر بنیادین با تکیه بر اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت و استفاده از نسبت های اهرمی در تحلیل بنیادی بتواند رفتار بازار را تا حد قابل قبولی پیش بینی نماید.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.

نسبت های اهرمی تحلیل بنیادی در بورس:

نسبت های اهرمی تحلیل بنیادی در بورس، قادرند تا اطلاعات ارزشمندی از قدرت شرکت در بازپرداخت بدهی ها در سررسید مشخص شده و توان سودآوری شرکت آشکار کنند.

تحلیل بنیادی در بورس

• نسبت سود خالص به فروش
• نسبت سود عملیاتی
• نسبت سود خالص به متوسط دارایی ها
• نسبت بدهیها به جمع دارایی ها
• درآمد هر سهم
• نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و…..

در واقع تحلیلگر بنیادی با دید وسیعی که آمیخته با دانش بورسی است به آینده نگاه می کند از طرف دیگر با بررسی دقیق فاکتورهای گذشته سهام شرکت در بازار بورس قصد دارد ارزش یک شرکت را در بازار سرمایه مشخص کند. البته وضعیت کلی اقتصاد کشور، صنعت، و شرکت در نتیجه نهایی تحلیل بسیار حائز اهمیت است. بنابراین داده هایی را وارد کرده و طی فرایندی خروجی هایی را دریافت می کند.

مراحل تحلیل بنیادی در بورس با تمرکز بر آینده:

• جمع اوری داده هایی مرتبط با عوامل بنیادی اقتصادی و تاثیر گذار بر روند آینده
• بررسی و تفسیر اطلاعات به طور مثال اطلاعات مربوط به نسبت های اهرمی
• طراحی الگویی که بتواند تغییرات عرضه و تقاضا و ارزشهای آینده سهام شرکت را پیش بینی کند.
• روابط بین مولفه ها و متغیرهای الگو را تعریف کند.
• متغیرهای الگو را اولویت بندی کند.
• تعیین چشم اندازی از ارزش سهام
• به دست آمدن نتیجه ایده آل از مقایسه بین ارزش ذاتی با قیمت جاری


 

• فایل های مرتبط

آموزش تحلیل بنیادی (۳۹ صفحه)

جلسه اول آموزش تحلیل بنیادی (12 صفحه)

جلسه دوم آموزش تحلیل بنیادی (14 صفحه)

جلسه سوم  آموزش تحلیل بنیادی (9 صفحه)

جلسه چهارم آموزش تحلیل بنیادی (6 صفحه)

جلسه پنجم آموزش تحلیل بنیادی (10 صفحه)

تحلیل فاندامنتال (۴۶ صفحه)

 

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- تحلیل های بنیادی و تکنیکال

 

    لینک کوتاه: