بیوگرافی ژان فرانسوا دئچک – Jean Francois Dehecq تاجر موفق فرانسوی

ژان فرانسوا دئچکژان فرانسوا دئچک (Jean Francois Dehecq) یک تاجر فرانسوی ، در حال حاضر رئیس جمهور افتخاری Sanofi-Aventis است .

او در اول ژانویه سال 1940 در نانت متولد شد ، او ابتدا CAP ترنر را بدست آورد تا به دانشکده ملی هنر و صنایع دستی بپیوندد و در آنجا موفق به کسب مدرک دانشگاهی شد. او سپس سعی خواهد کرد وارد ENA شود اما بدون موفقیت.

او حرفه آموزی خود را در زمینه ریاضیات تدریس در دبیرستان سنیس بین سالهای 1964 و 1965 آغاز کرد ، سپس در بخش تحقیقات علمی پیشران هسته ای به ارتش کارآموز شد.

در سال 1965 اولین گروه خود را در گروه Elf – Total انجام داد ابتدا تا سال 1969 به خدمات اقتصادی Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine منتقل می شد ، سپس مدیر ارشد قبل از اینکه سال بعد مهندس عملیات در لاک شود.

با توجه به مسئولیت های بیشتر و بیشتر ، در سال 1973 وی Sanofi ، زیر مجموعه بهداشتی و درمانی Sanofi ، René Sautier را ایجاد کرد و در آنجا مقام مدیر عامل را به دست گرفت.

در سال 1988 مدیرعامل سانوفی شد و تا سال 2010 نیز چنین بود. پس از ادغام ها و ادغام های بی شماری ، از جمله Synthélabo در سال 1999 و اخیراً Aventis در 2004 ، ژان فرانسوا دئچک سومین گروه بزرگ دارویی جهان و یکم را در اروپا ایجاد کرد.

 

    لینک کوتاه: