بیوگرافی هنری پروگلیو – Henri PROGLIO تاجر موفق فرانسوی

بیوگرافی هنری پروگلیو

بیوگرافی هنری پروگلیو

بیوگرافی هنری پروگلیو | هنری پروگلیو (Henri PROGLIO) یک تاجر فرانسوی است ، که چندین گروه بزرگ را رهبری کرده است و در حال حاضر مقام مدیر اجرایی EDF را نیز بر عهده دارد ، علاوه بر آن رئیس هیئت مدیره وولیا ، کارکردی را که وی از سمت خود برجا خواهد گذاشت.

متولد 29 ژوئن سال 1949 در آنتیب ، هنری پروگلیو در Ecole des Hautes Etudes Commerciales) HEC) تحصیل کرد. او در سال 1971 فارغ التحصیل شد ، مستقیماً به Compagnie Générale des Eaux پیوست و از میان گروه گروه قیام کرد تا اینکه مدیر کل CGEA شد ، یک شرکت فرعی متخصص در مدیریت زباله و حمل و نقل. در طول بازسازی ها ، وی مقام های مختلفی را به دست خواهد آورد تا اینکه در سال 2003 مدیرعامل محیط زیست وولیا شد.

در سال 2009 ، وی همچنین مدیر عامل شرکت محیط زیست وولیا شد . ضمن حفظ مقام رئیس هیئت مدیره وولیا ، که باعث جنجال پر جنب و جوش در فرانسه شد. همچنین هنری پروگلیو به دلیل جمع شدن حقوق و دستمزد بالا در هر دو گروه مورد انتقاد قرار گرفت.

 

 

 

    لینک کوتاه: