ثملی – بین المللی ساختمان و صنعت ملی

ثملی – بین المللی ساختمان و صنعت ملی

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

سود نقدی و سود خالص ثملی


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1396/03/28

سود خالص به ازای هر سهم: 229 ریال
سود نقدی تصویب شده: 220 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : پیمانکاری ،ساخت و ساز ،بازسازی انواع پروژه ها و شرکت ها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح ها و پروژه های ساختمانی و مهندسی وانبوه سازی، تولیدی و خدماتی انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی

آدرس :  تهران – خیابان ولیعصر – خیابان شهید خدامی – شماره 89 – طبقه سوم جنوبی

تلفن تماس : 02185599350

وبسایت : http://mibic.ir

سال مالی : 12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: