وسرمد – بیمه سرمد

وسرمد – بیمه سرمد

 

• معرفی شرکت

اصلی‌ترین هدف تاسیس شرکت بیمه‌ سرمد توسعه و گسترش انواع رشته‌های بیمه با محوریت بیمه‌های زندگی و افزایش سهم آنها از بازار داخلی و بین‌المللی بیمه و در نهایت دستیابی به منافع مناسب برای سهامداران است.

با توجه به جایگاه بیمه سرمد در صنعت بیمه و طبق اساسنامه مصوب، موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت‌است از:

  • انجام عملیات بیمه‌ای در انواع رشته‌های بیمه‌ای زندگی و غیر زندگی
  • تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور
  • قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی
  • سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وسرمد


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وسرمد)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وسرمد


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/07

سود خالص به ازای هر سهم: 243 ریال
سود نقدی تصویب شده: 25 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/03/30

سود خالص به ازای هر سهم: 338 ریال
سود نقدی تصویب شده: 300 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)


 

موضوع فعالیت :  مطابق با اساسنامه مصوب ، موضوع فعالیت شرکت بیمه سرمد عبارت ‌است از: 1. انجام عملیات بیمه‌ای در انواع رشته‌های بیمه‌ای زندگی و غیر زندگی 2. تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور 3. قبول بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی


نشانی دفتر :   تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا ، طبقه اول


نشانی امور سهام : تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا ، طبقه اول


تلفن امور سهام :     43963 (021)


وب سایت :   www.sarmadins.ir


سال مالی :    12/29

 

 

    لینک کوتاه: