بخاور – بیمه زندگی خاورمیانه

بخاور – بیمه زندگی خاورمیانه

تاریخچه شرکت :

درخواست تأسیس شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) در شهریورماه 1391 با سرمایه ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال به تائید شورای عالی بیمه ایران رسید. پذیره نویسی این شرکت در اسفندماه 1394 از طریق بازار سوم فرابورس انجام شد. در تاریخ هفتم دیماه 1395 به شماره ثبت 503148 و شناسه ملی 14006444985 در اداره ثبت شرکتها ثبت گردید. در تاریخ 17 بهمن 1395 به موجب پروانه فعالیت 64031 / 100 / 95 صادره توسط بیمه مرکزی، فعالیت شرکت رسماً آغاز شد.

به استناد مصوبه جلسه مورخ 07 / 04 / 1396 کمیته درج فرابورس و به موجب اطلاعیه شماره 64810 / 3 / 93 مورخ 1396/4/10 شرکت فرابورس ایران. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با نماد معاملاتی “بخاور” پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 11 / 04 / 1396 جهت آغاز معاملات ثانویه در بازار پایه ج. در فهرست شرکتهای پذیرش شده در فرابورس ایران درج گردید  و شرکت در تاریخ 18 / 09 / 1398 موفق به اخذ پذیرش در بازار اول فرابورس شد . در تاریخ 31 / 02 / 1399 به عنوان دویست و شانزدهمین نماد معاملاتی، در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج گردید. از تاریخ 02 / 04 / 1399 معاملات آن در بازار اول فرابورس آغاز گردید.


فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، عبارت است از:
1 انجام عملیات بیمه ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام میکند.
2 تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

3 سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.


نشانی دفتر :  تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) ، خیابان هفتم ، پلاک 10


نشانی امور سهام : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمدقصیر (بخارست) ، کوچه ششم ، پلاک 7


تلفن امور سهام :   41363000 (021)


وب سایت :   www.melico.ir

    لینک کوتاه: