بپیوند – برق و انرژی پیوندگستر پارس

بپیوند – برق و انرژی پیوندگستر پارس

تاریخچه فعالیت و تاسیس :

در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری نیروگاه های تولید برق به بخش خصوصی و غیر دولتی ، کنسرسیومی متشکل از شرکت های تابعه و وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. شامل شرکت نفت بهران با 30 درصد، شرکت صنایع و برق انرژی صبا با 25 درصد ، شرکت سیمان تهران با 20 درصد ، بانک سینا با 20 درصد و شرکت خدمات دریایی و بندری سینا با 5 درصد ، برای حضور در حوزه تولید برق در تاریخ 1389/10/21 برنده مزایده خرید نیروگاه سیکل ترکیبی قم از سازمان خصوصی سازی شدند . در ادامه سهامداران نیروگاه به منظور مدیریت بهتر در اداره نیروگاه و حسب الزام از طرف وزارت نیرو اقدام به تاسیس شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس (به عنوان شرکت مالک) نمودند .

شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس به شناسه ملی 10320481010 در تاریخ 1389/12/10 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. تحت شماره 397601 مورخ 1389/12/1 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع برق و انرژی صبا است. واحد تجاری نهایی ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد . مرکز اصلی شرکت در تهران است .

به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/19 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. در تاریخ 1399/5/22 با شماره 11740 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و در تاریخ 1399/6/12 در بازار اول فرابورس ایران عرضه اولیه گردید .

شرکت در حال حاضر به عنوان مالک نیروگاه سیکل ترکیبی 714 مگاواتی قم فعالیت می کند . سهامداران عمده شرکت در حال حاضر همگی از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشند .


موضوع فعالیت مجموعه :

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است :

 • کلیه فعالیت های مربوط به تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاه های تولید برق ، بهره برداری، بهینه سازی ، توسعه تاسیسات تولید برق و پیمانکاری توزیع انرژی الکتریکی ، مدیریت در صنعت برق و تاسیسات مربوطه ، انجام هرگونه فعالیت در راستای تامین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه خریداران اعم از سرمایه گذاری ، مدیریت و نظارت بر ایجاد ، توسعه و تاسیسات تولید برق و انجام کلیه معاملات مربوط به برق که برای تحقق اهداف شرکت لازم است .
 • بررسی و تدوین پیشنهاد های لازم در زمینه راهبردها و سیاستها و برنامه های بلند مدت و میان مدت صنعت برق و ارائه آن به مجمع شرکت .
 • تهیه طرح های لازم برای نگهداشت سطح و توسعه تاسیسات تولید برق و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری و اجراء طرح .
 • خرید و پیمانکاری توزیع عمده برق در داخل کشور .
 • پیمانکاری توزیع انشعاب برق و سایر روش های تامین مالی با رعایت قانون و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مجمع شرکت و غیره .
 • بررسی ، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فن آوری ، انتقال دانش فنی ، تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق .
 • توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی کارکنان شاغل شرکت در زمینه های تخصصی مرتبط با صنعت برق و انجام تحقیقات و فعالیت های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره برداری صنعت برق .
 • تدوین دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات صنعت برق .
 • انجام هرگونه عملیات مالی ، معاملات و سرمایه گذاری که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات و مواد اساسنامه شرکت

تبصره : فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید و فروش انرژی برق بوده است .


وب سایت : http://peyvand-gostar.ir

  لینک کوتاه: