بساما – بیمه سامان

بساما – بیمه سامان

تاریخچه بیمه سامان :

شرکت بیمه سامان (سهامی عام) براساس موافقت اصولی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1383/11/27 تاسیس شد .

در دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره 241059 (شناسه ملی 10102818130) به ثبت رسید و از همان تاریخ فعالیت خود را شروع نمود.

مرکز اصلی شرکت بیمه سامان واقع در تهران ، خیابان جمال الدین اسدآبادی ، نبش خیابان 49ام، شماره 433 می باشد و تعداد 33 شعبه در شهرستانهای کشور و بیش از 5000 نمایندگی و بازاریاب فعال دارد.


فعالیت بیمه سامان :

موضوع فعالیت این شرکت بیمه ای طبق اساسنامه عبارت است از

انجام هرگونه عملیات مربوط به امر بیمه گری در انواع رشته های بیمه زندگی ، غیر زندگی ، اتکایی و سرمایه گذاری با توجه به قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30

فعالیت بیمه ای شرکت از ابتدای سال مالی 1384 آغاز گردید

شرکت فرعی آن هم در زمینه سرمایه گذاری فعال است


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، شماره 433


نشانی امور سهام(بساما) : تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، شماره 433


تلفن امور سهام :  8943 (021)


وب سایت :   www.si24.ir

    لینک کوتاه: