وتعاون – بیمه تعاون

وتعاون – بیمه تعاون

تاریخچه شرکت:

شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام ) به شناسه ملی 10320839651 در تاریخ 1391/10/6 تأسیس شد و طی شماره 43309 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 1392/04/20 مجوز فعالیت شرکت در کلیه رشته های بیمه ای ( انجام عملیات بیمه گری در انواع بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت بر اساس قوانین و مقررات مربوط) اخذ گردید.

نشانی مرکزی شرکت بیمه تعاون، تهران و محل فعالیت اصلی اش واقع در خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22 است.


موضوع فعالیت:

فعالیت های شرکت بیمه تعاون طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد:

  • انجام عملیات بیمه مستقیم در انواع رشته های بیمه های زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ایران.
  • تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ایران.
  • قبول بیمه های اتکایی از  موسسات بیمه مستقیم داخلی و خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت شرکت و رعایت ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ا .
  • سـرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه مرکزی ایران.

نشانی دفتر :   تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، ساختمان بیمه تعاون


نشانی امور سهام(وتعاون) : تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 22، ساختمان بیمه تعاون


تلفن امور سهام :   42086 (021)


وب سایت :   www.taavon-ins.ir

    لینک کوتاه: