بورس – بورس اوراق بهادار تهران

بورس – بورس اوراق بهادار تهران

 

• معرفی شرکت

بورس‌اوراق بهادار تهران به پشتوانه نیم قرن فعالیت و با توجه به مقررات و منافع عمومی خود را متعهد به حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران می داند. در این راستا تامین مالی، تعمیق و توسعه بازار، ارتقاء شفافیت و نقدشوندگی از اصول اولیه بورس به شمار می رود.

تامین مالی بنگاه های بخش عمومی و خصوصی یکی از نقش ها و اهداف استراتژیک بورس‌تهران است. لذا از طریق ایجاد تنوع در ابزارهای معاملاتی و افزایش پذیرش و عرضه شرکت های جدید در صنایع مختلف، سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش می یابد. براین اساس بستر مناسب برای هدایت و جذب نقدینگی بیش از پیش فراهم می شود.

مأموریت سازمانی: ایجاد بازاری منصفانه، کارآ و شفاف با ابزارهای متنوع و دسترسی آسان به‌منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذی‌نفعان

چشم انداز: بورس برتر منطقه و موتور محرک رشد اقتصادی کشور

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی بورس


• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

نمودار سود نقدی و سود خالص بورس


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/29

سود خالص به ازای هر سهم: 595 ریال
سود نقدی تصویب شده: 150 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تشکیل،سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات. پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشران خارجی مطابق قانون و مقررات.


نشانی دفتر :   تهران، خیابان حافظ جنوبی، نبش کوجه هاتف، شماره 192


نشانی امور سهام : تهران، خیابان حافظ جنوبی، نبش کوجه هاتف، شماره 192، طبقه 9


تلفن امور سهام :   66701683 – 66750084 – 26741288 (021)


وب سایت :   www.tse.ir


سال مالی :    12/29

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: