بعایق – عایق های الکتریکی پارس

بعایق – عایق های الکتریکی پارس

تاریخچه :

شرکت عایق های الکتریکی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی 10460089123 در تاریخ 1383/8/4 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره 5667 و کد اقتصادی 411134488633 در مورخ 1383/8/4 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسید. در تاریخ 1387/9/26 به شرکت سهامی عام و در تاریخ 1394/7/4 در لیست شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران طی شماره 11372 ثبت شد .

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) است و واحد تجاری نهایی گروه ، شرکت ایران ترانسفو می باشد . مرکز اصلی شرکت ، زنجان – شهرک صنعتی شماره یک ، فاز یک ، انتهای بلوار روزبه واقع گردیده است .


فعالیت ها :

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه ، طراحی و تولید انواع قطعات عایقی الکتریکی مورد مصرف در ساخت ترانسفورماتورها و ژنراتورها و موتورهای الکتریکی می باشد .

به موجب پروانه بهره برداری شماره 118/19493مورخ 1384/10/15 ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 5000 تن در تاریخ 1384/1/1 آغاز شد . ضمنا طبق پروانه بهره برداری شماره 118/23787 مورخ 1386/9/25 ظرفیت سالانه کارخانه به 2000 تن کاهش یافت . همچنین طی مجوز (پروانه بهره برداری) به شماره 118/11858 مورخه 9 مرداد 1394 ظرفیت سالانه خود را به 2400 تن رسانده است .


وب سایت : http://pei-co.com 

    لینک کوتاه: