برانس – ایران ترانسفو ری

برانس – ایران ترانسفو ری

 

موضوع فعالیت : ترانسفورماتورهای توزیع با ولتاژ کمتر از 36KVA روغنی با مشخصات زیر تولید می شود: ترانسفورماتورهای تک فاز از 5 تا 50KVA،ترانسفورماتورهای سه فاز از 25 تا 2500KVA با منبع انبساط ترانسفورماتورهای سه فاز از 50 تا 2000KVA دارای محافظ و مخزنی محکم،ترانسفورماتورهای زمینی اتومات و الکترومگنتیک

مدیر عامل : امیر نجفی

نشانی : شهرری – خیابان شهید رجایی – سه راه اول پالایشگاه تهران شرکت ایران ترانسفو ری

شماره تلفن : 02155228112-15

نمابر : 02155228133

نشانی دفتر : شهرری – خیابان شهید رجایی – سه راه اول پالایشگاه تهران شرکت ایران ترانسفو ری

نشانی امور سهام : شهرری – خیابان شهید رجایی – سه راه اول پالایشگاه تهران شرکت ایران ترانسفو ری

وب سایت : www.itr.ir

ایمیل : info@itr.ir

حسابرس : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

سرمایه : 300000

سال مالی : 10/30

مدیر مالی : محمد جواد پورکاظمی

شناسه ملی : 10102510120

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: