برانسفو – ترانسفورماتور توزیع زنگان

برانسفو – ترانسفورماتور توزیع زنگان

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (برانسفو)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص برانسفو


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/01/22

سود خالص به ازای هر سهم: 398 ریال
سود نقدی تصویب شده: 500 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : تولید انواع ترانسفورماتور روغنی و خشک رزینی ، راکتور ، ترانسفورماتورهای خاص و تجهیزات الکتریکی ، همچنین بسته بندی ، خرید و فروش ، صادرات و واردات و انجام امور بازرگانی و نیز سرمایه گذاری , انجام هر گونه فعالیت آزمایشگاهی

آدرس دفتر و امور سهام : زنجان – کیلومتر 4 جاده زنجان – تهران ، جنب شرکت ایران ترانسفو

تلفن تماس :     33791184 – 024

وبسایت : http://www.ttzco.com/fa

سال مالی : 10/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: