وپارس – بانک پارسیان

وپارس – بانک پارسیان

 

• معرفی شرکت

بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره 178028 در تاریخ 1380/06/15 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره 2348/هـ – مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه 1380 آغاز گردید.
 
اهداف بانک عبارت است از: توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع ، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات ، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین ، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت ، تجارت ، مصرف.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وپارس


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وپارس)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وپارس


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 85 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/07

سود خالص به ازای هر سهم: 86 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت : انجام امور بانکی


نشانی دفتر :   شهرک قدس(غرب) ، بلوار شهید فرحزادی ، خیابان زرافشان ، شماره 4


نشانی امور سهام : تهران ، بلوار کشاورز، جنب هتل اسپینانس، پلاک 130


تلفن امور سهام :    988362720


وب سایت :   www.parsian-bank.ir


سال مالی :    12/29

 

 

 

 

 

    لینک کوتاه: