وسینا – بانک سینا

وسینا – بانک سینا

 

• معرفی شرکت

بانک سینا در تاریخ 28 اسفند 1387 موفق به دریافت مجوز تاسیس گردید. این بانک قبل از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری سینا فعالیت می کرد.
موسسه مالی و اعتباری سینا در سال 1364 با هدف تامین نیازهای مالی واحدهای مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی و جمع آوری سپرده های عمومی در جهت اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص بخش تولید، تاسیس و خوشبختانه تا کنون به رشد چشمگیر و بی سابقه ای دست یافته است.
این بانک طی سالیان گذشته همگام با سیاستهای کلان اقتصادی و اهداف و برنامه های تولیدی در حوزه صنایع بزرگ و کوچک حرکت نموده و در این راستا موارد ذیل محورهای اصلی موفقیت در دستیابی به اهداف بوده است:

  • برخوردار از کارکنانی که سرعت در خدمت به مشتری، دقت در ارائه خدمات بانکی و درستکاری را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند.
  • برخوردار از پیشرفته ترین سامانه بانکداری الکترونیک
  • گستردگی شعب در سراسر کشور

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وسینا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وسینا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وسینا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/20

سود خالص به ازای هر سهم: 122 ریال
سود نقدی تصویب شده: 11 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : موضوع فعالیت بانک سیناطبق ماده 3 اساسنامه در زمینه های عملیات پولی، مالی و بانکی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین و مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه هاودستور العملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات.


نشانی دفتر :   تهران، خیابان استاد مطهری، شماره 187 


نشانی امور سهام : تهران، خیابان استاد مطهری، شماره 187 


تلفن امور سهام :   41731 (021)


وب سایت :   www.sinabank.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: