وبصادر – بانک صادرات ایران

وبصادر – بانک صادرات ایران

 

• معرفی شرکت

بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١۵ شهریورماه سال ١٣٣١ تأسیس شد.

بانک صادارات ایران در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوز های لازم، مجاز به انجام فعالیت های ذیل می باشد: (در لیست زیر فقط چند نمونه از فعالیت ها آورده شده)

  • قبول سپرده
  • صدور گواهی سپرده عام و خاص
  • ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک
  • انجام عملیات بین بانکی
  • انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های مربوطه
  • گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه
  • ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی ( کارتهای خرید ، کارت اعتباری ، کیف پول الکترونیکی و … )
  • و…

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وبصادر


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وبصادر)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وبصادر


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 14 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/30

زیان خالص به ازای هر سهم: 138 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت : کلیه فعالیت های مندرج در اساسنامه بانک


نشانی دفتر :   تهران، خیابان سمیه، مابین بهار و مفتح، پلاک 85 


نشانی امور سهام : تهران، خیابان سمیه، مابین بهار و مفتح، پلاک 85 


تلفن امور سهام :   09602


وب سایت :   www.bsi.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: