کایتا – ایتالیران

کایتا – ایتالیران

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی کایتا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (کایتا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص کایتا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/24

زیان خالص به ازای هر سهم: 314 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید انواع بلوک سفالی و تیرچه


نشانی دفتر :   تهران، خیابان ‌کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، پلاک ۴۰، ساختمان ۸۰، واحد ۲۰۳


نشانی امور سهام : تهران، خیابان ‌کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، پلاک ۴۰، ساختمان ۸۰، واحد ۲۰۳


تلفن امور سهام :     4- 88909283 (021)


وب سایت :   www.italran.com


سال مالی :    06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: