انواع مجامع بورسی و هرچه باید بدانید

هرگاه سهامداران و ذی‌نفعان یک شرکت برای گرفتن تصمیماتی راجع به شرکت جلسه‌ای تشکیل می‌دهند به آن مجمع می‌گویند. همان‌طور که گفته شد هدف انواع مجامع برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعات کلی شرکت است و در مواردی که با شرکت سهامی عام مواجه هستیم باید کلیه‌ی ذی‌نفعان از آن آگاه شده و حسب موردنظر خود را اعلام دارند.

قواعد مربوط به حضور تعداد لازم برای اخذ آراء و تشکیل مجامع در اساسنامه شرکت معین می‌شود مگر این‌که خود قانون مشخص کرده باشد. در این مقاله قصد داریم تا شمارا با مجامع، وظائف و حدنصاب‌های لازم آشناسازیم.

انواع مجامع

 مجامع شرکت‌های سهامی برحسب نوع، ضرورت و اهمیت تصمیمی که می‌خواهد گرفته شود به چند قسمت قابل تشکیل است:

 • مجمع عمومی مؤسس
 • مجمع عمومی عادی سالانه
 • مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده
 • مجمع عمومی فوق‌العاده

دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق سایت شرکت، سایت رسمی سازمان بورس یا انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار محقق شود.

فاصله‌ی میان تاریخ تشکیل مجمع با نشر آگهی نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد.

در این آگهی باید دستور جلسه، تاریخ جلسه همراه با قید ساعت، محل تشکیل مجمع با قید کامل نشانی درج شود.

این نحوه‌ی دعوت در انواع مجامع جاری می‌باشد، تمام تشریفات نیز باید به خوبی رعایت گردد.

مجمع عمومی مؤسس

وظایف مجمع عمومی مؤسس

این مجمع به‌طور کلی  وظیفه اصلی بر عهده دارد:

 1. به گزارش مؤسسین رسیدگی کرده و آن‌ها را تصویب می‌کند.
 2. پذیره‌نویسی کلیه‌ی سهام شرکت را احراز می‌کند.
 3. اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب ‌می‌کند.
 4. روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را که هر دعوت یا اطلاعیه‌ی بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی عادی در آن منتشر می‌شود؛ تعیین می‌کند.
 5. آورده‌های غیر نقد مؤسسین را تصویب می‌کند.
وضایف مجمع عمومی موسس

وضایف مجمع عمومی موسس

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی مؤسس

در جلسه اول با توجه به ماده‌ی 75 قانون تجارت، حضور پذیره‌نویسانی که حداقل نصف سرمایه‌ی شرکت را بر عهده‌دارند الزامی است.

اگر در جلسه اول این تعداد لازم حاصل نشد جلسه‌ی دومی تشکیل می‌شود که در این جلسه باید سهامداران حداقل یک‌سوم سرمایه شرکت، شرکت کنند.

اگر در جلسه دوم هم این اکثریت حاصل نشد، جلسه‌ی سومی با تعداد حداقل یک‌سوم سهامداران تشکیل می‌شود.

در غیر این صورت شرکت تشکیل نشده و مؤسسین عدم تشکیل آن را اعلام می‌کنند.

حد نصاب آراء برای معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی مؤسس

تمام تصمیمات در این مجمع باید مورد تأیید دوسوم آراء حاضرین باشد.

 

مجمع عمومی عادی

حدنصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی عادی

حدنصاب لازم برای تشکیل این مجمع برابر است با صاحبان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند.

اگر این رقم حاصل نشد، جلسه‌ی دوم با حضور هر تعداد از سهامدارانی که حق رأی دارند رسمیت می‌یابد.

حدنصاب آراء برای معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی عادی

حدنصاب لازم برای معتبر بودن کلیه‌ی تصمیمات این مجمع با اکثریت نصف به‌علاوه یک آرای حاضر در جلسه (اکثریت مطلق) می‌باشد.

 مجمع عموی عادی به دو صورت قابل تشکیل است:

 1. مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده: این مجمع غیر از مواقع مقرر در اساسنامه و با توجه به تشخیص رئیس هیئت‌مدیره بورس تشکیل می‌شود. برای مثال، اگر قبل از این‌که مجمع عمومی سالیانه (در ادامه این مجمع را توضیح می‌دهیم) تشکیل شود بخواهیم یکی از مدیران شرکت را عزل کنیم نیاز به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده پیدا می‌کنیم.

کارگزاران بورس باید 3 روز قبل از تاریخ تشکیل این مجمع از آگهی تشکیل آن مطلع شوند.

 1. مجمع عمومی عادی سالیانه:این مجمع باید سالی یک بار طبق مواقعی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده است؛ تشکیل شود. این مجامع در شرکت‌های بورسی پس از پایان سال مالی خود که معمولاً در اسفندماه به‌پایان می‌رسد در خرداد یا تیر برگزار می‌شود.

وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه

 • به‌صورت‌های مالی شرکت رسیدگی می‌کند که این صورت‌ها عبارتند از: حساب سود و زیان مالی قبل، حساب صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت، ترازنامه، صورت‌حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت.

سود و اندوخته رابین سهامداران تقسیم می‌کنند. درصورتی‌که در سال مالی قبل برای شرکت منافعی وجود داشته باشد، باید حداقل 10 درصد سود ویژه سالیانه (سود خالص) میان سهامداران تقسیم شود.

 • به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان رسیدگی می‌کنند. رسیدگی به حساب‌ها که در بالا ذکر شد باید بعد خواندن گزارش بازرس یا بازرسان به عمل بیاید. اگر شرکت بدون قرائت گزارش یا عدم توجه به آن تصمیماتی در مورد حساب‌ها اخذ کند؛ معتبر نمی‌باشد.

مجمع عمومی فوق‌العاده

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

 • هرگونه تغییر در اساسنامه ازجمله تغییر مرکز اصلی شرکت، تغییر موضوع با مدت شرکت، تغییر نام
 • انحلال شرکت
 • هرگونه تغییر در اساسنامه ازجمله کاهش یا افزایش سرمایه

شرکت سهامی می‌تواند منابع مالی جدیدی را برای افزایش فعالیت‌های خود به‌دست آورد، موضوع افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود و توسط سهامداران شرکت در این مجمع نسبت به آن تصمیم مناسب گرفته می‌شود.

وضایف مجمع عمومی فوق العاده

وضایف مجمع عمومی فوق العاده

حدنصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی فوق‎العاده

حدنصاب لازم برای تشکیل این مجمع حضور صاحبان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند (1+50%)

اگر در جلسه‌ی اول این حدنصاب حاصل نشد، در جلسه‌ی دوم سهامداران بیش از یک‌سوم سهامی که حق رأی دارند.

اگر بازهم جلسه‌ی دوم تشکیل نشد، دعوت برای جلسه‌ی سوم در قانون تجارت ذکر نشده است.

حدنصاب آراء برای معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده

حدنصاب لازم برای معتبر بودن کلیه‌ی تصمیمات این مجمع با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه می‌باشد.

نحوه‌ی اطلاع از مکان و زمان تشکیل انواع مجمع

از سه راه می‌توان از مکان و زمان تشکیل این جلسه اطلاع یافت:

 1. سایت رسمی سازمان بورس
 2. سایت کدال
 3. سایت خود شرکت
 4. روزنامه‌های کثیرالانتشار (این روزنامه در مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب می‌شود)

با اعلام ناظر بازار،  سهم چند روز قبل از برگزاری مجمع متوقف و امکان معامله تا بعد از تشکیل مجمع و بازگشایی سهم نخواهد بود. پس ‌حتما چند روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاعیه‌های ناظر بازار در سایت بورس توجه کافی را داشته باشید.

در این مقاله سعی شد شمارا با انواع مجامع، وظایف و حدنصاب لازم برای اخذ آراء و تشکیل مجامع آگاه سازیم. این مجامع باید به وظایف خود به‌درستی عمل کنند. همچنین باید در زمان های مقرر تشکیل شوند. در غیر این صورت هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه تقاضای انحلال آن شرکت را داشته باشد. توصیه می شود قبل از اینکه وارد بازار بورس شوید؛ این مقاله را مطالعه کنید. همچنین بهتر است مقالات دیگر الف بورس را نیز مطالعه کنید. از جمله این مقالات می توان به نکاتی برای سرمایه گذاری در بازارهای پرنوسان، اطلاعات زدگی مانع موفقیت، تحلیل بین بازاری و… اشاره کرد.

لینک کوتاه: