انواع افزایش سرمایه در بازار بورس

افزایش سرمایه در بازار بورس یکی از شیوه های تأمین امور مالی شرکت ها محسوب می شود. چرا که شرکت ها برای گسترش فعالیت های خاص خود و نیز برای حس رقابت رو به افزایش سرمایه می آوردند. انواع افزایش سرمایه در بازار بورس وجود دارد که بهترین نوع آن افزایش سرمایه از آورده نقدی و از طریق صرف سهام می باشد.

تعریف افزایش سرمایه

انواع افزایش سرمایه از جمله آموخته های دوره های آموزشی آموزش بورس می باشد که در اینجا به معرفی و تعریف آنها خواهیم پرداخت. افزایش سرمایه یکی از اسلوب های تامین مالی شرکت هاست. شرکت ها برای اینکه بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند و رقابت خود را حفظ نمایند، اقدام به افزایش سرمایه می کنند. لازم به ذکر است هنگامی که یک شرکت بخواهد در بورس اوراق بهادار سرمایه خود را افزایش دهد، باید تعدادی سهام جدید پخش کند و به سهامداران بفروشد تا مقدار مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تامین کند.

انواع افزایش سرمایه

انواع افزایش سرمایه با توجه به نکات کلیدی آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادی به شیوه های زیر است:

الف ) از محل سود انباشته شده در قالب سهام جایزه: در این روش شرکت سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می دهد و برای این احتیاجی به پرداخت پول از طرف سهامداران نیست. در نهایت شرکت بعد از افزایش سرمایه، سهام جایزه به سهامداران خود پرداخت می کند.

ب) از محل آورده نقدی یا مطالبات در قالب حق تقدم: سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه برای هر حق تقدم به سهامداران فروخته می شود. در این صورت شرکت سود انباشته شده کافی ندارد. بنابراین هیات مدیره با تصویب مجمع از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران تصمیم می گیرد سرمایه خود را افزایش دهد و شرکت نیز این حق را به سهامداران می دهد تا سرمایه خود را افزایش دهند. در این راستا سهامدار باید پس از دریافت حق تقدم آن را پر کرده و برای شرکت ارسال نماید.

ج) از محل صرف سهام: در این روش با در برگرفتن حق تقدم سهامداران، سهام ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد تایید همه متقاضیان قرار می گیرد.

انواع افزایش سرمایه

بهترین نوع از انواع افزایش سرمایه

همانطور که ذکر کردیم روش شرکتها با یکدیگر متفاوت است و هر شرکت ویژگی های خاص خود را دارد. پس نمی توان یک قاعده کلی برای همه شرکتها در نظر گرفت. اما به صورت کلی آن نوع از انواع افزایش سرمایه که باعث شود منابع جدید به شرکت وارد سازد، می تواند وضعیت بهتری را برای شرکت ایجاد کند. پس افزایش سرمایه از آورده نقدی و از طریق صرف سهام بهترین نوع از انواع افزایش سرمایه به حساب می آید. اما روش سود انباشته شده باعث می شود حداقل سود انباشته شده شرکت از آن خارج نشود و در شرکت باقی بماند و مورد استفاده قرار گیرد .یبیب


 

• فایل های مرتبط

همه چیز راجع به افزایش سرمایه (19 صفحه)

افزایش سرمایه شرکت ها در بازار سرمایه (۲۹ صفحه)

روش های افزایش سرمایه (۳ صفحه)

افزایش سرمایه (۸ صفحه)

کدام افزایش سرمایه ها جذاب ترند؟ (۳ صفحه)

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- افزایش سرمایه(مقدمه)

 

۲- افزایش سرمایه(قسمت اول) 

 

۳-  افزایش سرمایه(قسمت دوم) 

 

۴- افزایش سرمایه(قسمت سوم)

 

۵- افزایش سرمایه(قسمت چهارم)

 

۶- افزایش سرمایه(قسمت پنجم)

 

۷- افزایش سرمایه(قسمت ششم)

 

۸- افزایش سرمایه(قسمت هفتم)

 

۹- افزایش سرمایه(قسمت هشتم)

 

۱۰- افزایش سرمایه(قسمت نهم)

 

۱۱- افزایش سرمایه(قسمت دهم)

 

۱۲- افزایش سرمایه(قسمت یازدهم)

 

    لینک کوتاه: