الگو های دو شمعی صعودی

Two candles Bullish Engulfing Pattern

اولین دسته از الگو های ترکیبی دو شمعی ، الگوی پوشاننده صعودی است.

این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود.

کل بدنه آّبی (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول قرمز (نزولی) را پوشش می دهد.

اندازه سایه ها در این دو کندل اهمیتی ندارد.

ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل دوم اهمیت بیشتری به این الگو برای آغاز روند صعودی می دهد.

1_ بدنه شمع در روز اول بسیار کوچک و در روز دوم بسیار طولانی است.

استدلال: شمع کوچک نزولی سرسختی معامله گران پس از یک روند نزولی را نشان می دهد که در آن فروشندگان قادر به کاهش بیشتر قیمت ها نسبت به روز قبل نیستند. شمعی کوچک نزولی نشان می دهد فروشندگان قدرت کمتری در مقایسه با شمع نزولی بزرگ دارند. به همین ترتیب، یک شمع بزرگ صعودی که در روز معاملاتی بعد که مخالف روند نزولی قبلی شکل می گیرد به ما یاد آور می شود نیروی فروشندگان متوقف شده و خریداران در حال برتری هستند.

 

2_ الگوی شمعی صعودی پس از یک روند نزولی طولانی و یا یک حرکت بسیار سریع رخ می دهد.

استدلال: تعداد و حجم فروشندگان کوتاه مدت احتمالا پس از حرکت گسترده و سریع قیمت به سمت پایین از فروشندگان بالقوه کمتر خواهد بود. در مورد حرکات ناگهانی قیمت در روند نزولی ، اغلب این روند افراطی ، مستعد بازگشتهای سریع و هیجانی است.

 

3_ حجم معاملات زیاد در شمع دوم صعودی بسیار مهم است.

استدلال: تقابل عرضه و تقاضا باعث افزایش حجم معاملات می شود.خریداران باید آنقدر در برابر عرضه ها ایستادگی کنند ، آنقدر بخرند تا فروشنده ها تمام شود.این جدال باعث افزایش چشمگیر گردش مالی سهم در کندل صعودی روز دوم می شود.

 

4_ بدنه شمع روز دوم بزرگتر از ارتفاع شمع های چند روز قبل است.

استدلال: بسیاری از شمع های کوچک شرایط دو دلی سرمایه گذاران را نشان می دهد. شمعی بزرگ سرسخت صعودی که بزرگتر از شمع های قبلی است نشان می دهد که بازار در نهایت به یک تصمیم قطعی در زمینه حرکت رو به بالا دست یافته است.

 

5_ الگوی شمعی صعودی در محدوده حمایت قیمت رخ می دهد.

استدلال: پشتیبانی خریداران به لحاظ تاریخی نشان دهنده خرید در یک سطح قیمتی خاص است. اگر الگوی شمعی صعودی در این سطح قیمت ها پشتیبانی شود ، معامله گران ممکن است با احساس اعتماد به نفس بیشتری خرید کنند زیرا حمایت به عنوان تایید کننده روند صعودی عمل می کند.

 

09 4 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

 

 پیشنهادات خرید و فروش براساس الگوی شمعی Bullish Engulfing Pattern

برای آن دسته از معامله گران که به مدت طولانی بر اساس الگوی شمعی داد و ستد می کنند پیشنهاد می شود دستور توقف ضرر( حد زیان) معامله خود را در پایین ترین قیمت شمع صعودی قرار داده و انتظار می رود الگوی شمعی صعودی به عنوان مساحت حمایت عمل کند.

همچنین بخوانید :  الگوی مثلث

 

الگوی Hammer = Bullish Engulfing Pattern چکش

10 4 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

هنگامی که کندلهای روز اول دوم از الگوی شمعی صعودی ترکیب شوند ، اغلب شبیه یک چکش شمعی به نظر می رسد که آن هم یک الگوی شمعی صعودی است.

11 4 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

12 3 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

Tweezers Bottom

الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (قرمز) با بدنه بزرگ تشکیل می شود این شمع فاقد سایه با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (دوجی) یا چکش معکوس تشکیل می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، خارج نشدن سایه های شمع دوم از شمع اول مهم می باشد.

 

13 2 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

 

Bullish Harami

الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند. شمع اول بدنه مشکی (نزولی) دارد که تمامی بدنه شمع دوم را پوشش میدهد سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه های شمع اول قدرت بیشتر این الگو را نشان می دهد.

 

14 2 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

روانشناسی الگوی هارامی صعودی

اهمیت یک الگوی هارامی است نشان داده شده است. در طول یک روند نزولی یک شمع بلند سرسخت نشان می دهد که فروشندگان از قدرت بالائی برخوردارند. با این حال، در دوم، به جای آنکه قیمتها پایین تر رود نیروی خریداران از افت بیشتر قیمت جلوگیری می کند . در روز دوم، قیمت کمی به سمت بالا میرود و خریداران مسئول این تغییر هستند. این دو دلی در الگوی هارامی ، نشان می دهد که قیمت می تواند با در پیش گرفتن روندی معکوس به سمت بالا برگردد و همچنین حکایت از خستگی فروشنده ها دارد.

 

15 2 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

ویژگی هایی که باعث افزایش اثربخشی الگوی هارامی می شود

  • بدنه شمع روز دوم در نقطه میانی بدنه روز اول قرار می گیرد .با این حال ، پس از روند نزولی در روز دوم شمع کوچک صعودی شانس بیشتری برای تثبیت و برگشت قیمت به سمت بالا ایجاد می کند.
  • هرچه قیمتهای باز، بالا، پایین، و بسته شمع دوم نزدیک به بدنه شمع روز قبل باشد ، احتمال برگشت بیشتری در قیمت وجود دارد.
  • بدنه کوچک و سایه های بلند روز دوم هر چه بیشتر شبیه doji باشد ، احتمال یک واژگونی کامل افزایش پیدا می کند.

 

16 2 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

17 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

 الگوی Hammer = Bullish Harami چکش

18 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

مخلوط نمودن ترکیب دو شمع الگوی Bullish Harami ترکیبی معادل الگوی چکش نزولی بدست می آید.

چکش نزولی یک الگوی بازگشتی شمعی پایین است.

 

 

Bullish Harami Cross

صلیب هارامی صعودی (هارامی کراس) شباهت بسیاری به الگوی قبلی دارد.

با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است.

این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.

 

19 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

20 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

Bullish Piercing Line

این الگو (پوشش شکاف صعودی) شاهد دو شمع با رنگ های متفاوت هستیم.

در شمع اول بدنه قرمز (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سبز (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی می بینیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است.

همچنین بخوانید :  الگوي جزیره چند روزه فوقانی

این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل شده و نمایشگر آغاز روند صعودی می باشد.

 

21 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

22 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

23 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

 

ویژگی هایی که اهمیت یک الگوی پوشش شکاف صعودی را افزایش می دهد در زیر آورده شده :

1_ هر چه نفوذ قیمت در روز دوم صعودی به سطح قیمت بسته روز اول بیشتر باشد ، الگوی قوی تر و قابل اعتماد تر است.

استدلال: با روئت شمع صعودی در روز دوم به عنوان نفی تلاش فروشندگان در روز اول ، نفوذ بیشتر قیمت و رشد آن تا محدوده قیمت بازگشائی شمع اول نشان از افزایشنیروی خریداران سهم دارد و میتواند برای روند صعودی امیدوار کننده باشد. نفوذ 50 % شکست نیمی از فروشندگان و نفوذ 100 ٪ شکست کامل فروشندگان در روند نزولی را نشان میدهد.

2_ افزایش حجم معاملات روز دوم و سرسختی خریداران

 

 

الگوی Hammer =Piercing Pattern چکش

24 4 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

مخلوط نمودن ترکیب دو شمع الگوی Piercing Pattern ترکیبی معادل الگوی چکش نزولی بدست می آید.

چکش نزولی یک الگوی بازگشتی شمعی پایین است.

25 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

 

  

الگوهای ترکیبی سه شمعیThree candles

Abandoned Baby button

این الگو (کودک رها شده پایین) در بازار بندرت به وجود می آید.

در انتهای روند نزولی پس از یک شمع نزولی قوی شکافی تا شمع بعدی به وجود می آید.

شمع بعدی بصورت ستاره(داجی) بسته می شود و فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی نیز دارای شکاف است.

با قرمز (نزولی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی به وجود می آید.

 

26 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

 

Three blue Soldiers

الگوی سه سرباز آبی از سه شمع صعودی قوی تشکیل شده است.

سایه ها غالبا کوتاه و ایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم وجود دارد.

با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد می شود.

 

27 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

28 1 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 

 

Tower Bottom

الگوی گنبد تحتانی یک الگوی بازگشتی است که در زمان افت قیمتها شکل میگیرد.

به طور معمول این الگو با کوچک شدن شمعهای نزولی ، چند شمع صعودی یک اندازه و یک شمع صعودی بزرگ کامل می گردد.

شمع های نزولی در سمت چپ و شمع های صعودی در سمت راست دو طرف گنبد را تشکیل می‌دهند.

شمع های کوچک کف گنبد تشکیل می دهند.

29 - الگو های دو شمعی و سه شمعی - پله 75

 


 

• فایل های مرتبط

کار با الگوھای کندل استیک (شمعی ژاپنی) (۱۳ صفحه)

الگوهای شمعی (۶۴ صفحه)

الگوهای شمعی پایین رو (۱۰ صفحه)

آموزش کاربردی پترن های شمعی ژاپنی (۱۲۲ صفحه)

تابش نور شمعها بر بازار (نمودارھای شمعی) (۹ صفحه)

الگوهای شمعی (۶۴ صفحه)


مطالب مرتبط :


  1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
  3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۴ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست