الگوی کف سه قلو

آشنایی با آرایش کف سه قلو (سه دره) در آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی مابقی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم. آرایش کف سه قلو یا Triple Bottoms دقیقا برعکس الگوی سقف سه قلو است و ترکیب و ترتیب آن شامل سر و شانه کف و کف دو قلو میباشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، در الگوی کف سه قلو یا سه دره، تقریبا کفها یکسان هستند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو شبیه به حرف V بوده و به عنوان سطح حمایت عمل میکند در حالی که دو قله در کنار آن شبیه به حرف A بوده و به عنوان سطح مقاومت عمل میکنند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی کف سه قلو

آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی ارسال سیگنال خرید در الگوی کف سه قلو در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال سیگنال خرید در الگوی کف سه قلو زمانی ظاهر میگردد که خط مقاومت پس از سومین و البته آخرین درهی VVV توسط قیمت شکسته شود. طبق عقیدهی Bulkowski میانگین افزایش قیمت پس از اینکه سیگنال خرید ارسال گردد، به میزان 37% است با این وجود، در 64% اوقات، پس از اینکه مقاومت توسط قیمت شکسته شود دوباره به این خط pullback خواهد کرد.

بررسی هدف قیمت کف سه قلو در آموزش تحلیل تکنیکال

Bulkowski در مورد هدف قیمت پایین سه گانه فرمول خاصی را مد نظر قرار داده که در زیر مشاهده میکنید.

بالاترین قیمت قله + ((بالاترین قیمت قله – پایینترین قیمت دره)*64%)

بررسی الگوی کف سه قلو در رابطه با شرکت Goldman Sachs Group در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، شکست خط مقاومت توسط قیمت در الگوی کف سه دره در رابطه با شرکت The Procter & Gamble

امتیازدهی به الگوی کف سه قله:

رتبهی عملکرد: 7 از 23 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 4%
میانگین افزایش: 37%
احتمال بازگشت: 64%
میزان دستیابی به هدف قیمتی بر حسب درصد: 64%

توضیحات

مشخصه

نزولی قبل از الگو و بعد از آن صعودی

روند قیمتها

سه قله در مجاورت یکدیگر و شکست رو به بالای قیمت

شکل

در طی زمان به صورت افزایشی

حجم معاملات

در روند صعودی بالاتر از خط مقاومت، قیمت بسته میشود

تأیید الگو

 

    لینک کوتاه: