الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش کف دو قلو می پردازیم که در واقع تصویر آینه ای از آرایش سقف دو قلو می باشد و شبیه به حرف W است. طبق ویژگی های یاد شده در قسمت قبلی آموزش تحلیل تکنیکال برای آرایش سقف دو قلو، تمامی ویژگی ها، علامت ها، نظرات افراد معامله کننده و مسائل بالقوه را برای الگوی کف دو قلو نیز بکار بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال ، فاصله ی 10% بین پایین ترین قیمت و قیمت قله ی میانه در آرایش کف دو قلو

آموزش تحلیل تکنیکال ، فاصله ی 2 تا 5 درصدی بین کف های قیمت در آرایش کف دو قلو

طبق گفته ی bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال ، فاصله ی بین دو قله ی کف حداکثر باید فاصله ی 2 تا 5 درصدی از یکدیگر داشته باشند و در 2 تا 6 هفته نیز از هم جدا شوند چرا که به هر میزان به 8 هفته نزدیک تر شود، از موفقیت الگو کاسته می شود.ضمنا طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، وقتی که دو کف در یک سوم پایین-ترین محدوده ی قیمت سالانه ایجاد گردند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. زمانی نیز سیگنال خرید ارسال می-شود که قیمت از طریق نفوذ به قله ی میانی، به اهداف بالاتری دست پیدا کند. در منابع مختلف از جمله آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که فعال شدن قیمت سقف میانه، برای یک سیگنال خریدی که معتبر باشد، الزامی است.

فاصله ی 2 تا 6 هفته ای دو کف از یکدیگر، آموزش تحلیل تکنیکال

هدف قیمت در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق گفته ی Bulkowski، وقتی سیگنال خرید ارسال و سپس دریافت می شود، اهداف قیمت به شیوه ی زیر محاسبه می گردند:

قیمت سقف میانه + ((قیمت سقف میانه – قیمت از کمترین کف دو قلو)*66%)

آموزش تحلیل تکنیکال ، محاسبه ی قیمت هدف در آرایش کف دو قله در رابطه با ماشین سازی اراک

آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قله در رابطه با قیمت جهانی روغن سویا با تایم فریم روزانه

امتیازدهی به الگوی کف دو قلو:

رتبه ی عملکرد: 10 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 5%
میانگین کاهش: 35%
احتمال برگشت: 64%
میزان دستیابی به هدف قیمتی: 66%

توضیحات

مشخصه

نزولی قبل از الگو، پس از آن صعودی

روند قیمت­ها

شبیه به حرف W

شکل

معمولا بین 2 تا 6 هفته

فواصل

کاهشی در حفره­ ی اول و پس از آن افزایشی

 

 

    لینک کوتاه: