الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی میخ تحتانی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که میخ تحتانی یا Spike Low، در واقع کندلی غیر طبیعی و بزرگ به شکل میله است که در روند قیمت خنثی نفوذ میکند. این الگو زمانی شکل میگیرد که در روند خنثی، بسته شدن قیمت در یک روز پایینتر از خط روند باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی میخ تحتانی در رابطه با شرکت General Electric Co در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی میخ فوقانی یا میخ نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی میخ فوقانی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی میخ فوقانی کندلی غیر طبیعی و بزرگ است که به داخل روند خنثی به شکل میله نفوذ پیدا کرده است. این الگو زمانی شکل میگیرد که در یک روز قیمت بسیار بالاتر از خط روند بسته شود. در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که افراد آشنا به تکنیکهای رسم نمودار شمعی ژاپنی میدانند که الگوی میخ تحتانی و فوقانی شبیه به چکش، doji سنجاقک و doji سنگ قبر است. طبق ادعای Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز آوردهایم، میخها در واقع نقاط عطف کوتاه مدتی هستند که بهتر است آنها را تحت عنوان احتمال رخداد تغییرات عمده در نظر گرفت.

آموزش تحلیل تکنیکال، مثالی از الگوی میخ فوقانی در رابطه با بانک تجارت

 

    لینک کوتاه: