الگوی لوله فوقانی و تحتانی

آشنایی با الگوی لوله ی فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی Pipe Top و ویژگی های آن در آموزش تحلیل تکنیکال

از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع الگوهای بازگشتی، به سراغ الگوی لوله ی فوقانی یا Pipe Top آمده ایم. این الگو بر روی نمودار هفتگی و پس از یک روند صعودی کوتاه مدت تشکیل شده و نسبت به روزهای عادی دارای دو خوشه ی بلندتر می باشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی که قیمت بسته ی روز سوم به زیر کمترین قیمت میله های الگو برسد، سیگنال فروش نیز ارسال خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال فروش در الگوی لوله ی فوقانی در رابطه با پتروشیمی آبادان

بررسی الگوی لوله ی تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

https://photoderape.com/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

الگوی لوله ی تحتانی از انواع الگوهای بازگشتی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی لوله ی تحتانی دقیقا برعکس الگوی لوله ی فوقانی است که در مطلب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم. این الگو روی نمودار هفتگی و پس از یک روند نزولی کوتاه مدت شکل گرفته و نسبت به روزهای عادی دارای دو خوشه ی بلندتر می باشد. زمانی که قیمت بسته ی روز سوم به بالای بیشترین قیمت میله های الگو برسد، سیگنال خرید نیز ارسال خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی لوله ی تحتانی در رابطه با شرکت Home Depot, Inc

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی میانگین افت قیمت پس از شکست در الگوی لوله ی فوقانی

طبق عقیده ی Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز آورده ایم، در الگوی لوله ی فوقانی یا Pipe Top میزان کاهش قیمت پس از ارسال سیگنال فروش، به طور میانگین، 20% است.

ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی الگوی لوله:

– پس از یک روند نزولی بسیار طولانی، شاهد شکل گیری بهترین لوله ی فوقانی خواهیم بود.
– در انتهای یک روند نزولی بسیار طولانی (بیشتر از 6 ماه)، شاهد شکل گیری بهترین لوله ی تحتانی خواهیم بود.
– بهترین عملکرد متعلق به لوله ی فوقانی زمانی است که در یک سوم پایین 52 هفته رخ داده باشد.
– بهترین عملکرد متعلق به لوله ی تحتانی زمانی است که در یک سوم از 52 هفته رخ داده باشد.

بررسی میانگین بازده ی سهم پس از شکست در الگوی لوله ی تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می گردد که به طور میانگین، افزایش پس از ارسال سیگنال خرید، به منظور شکل گیری الگوی پایین لوله، سبب افزایش 45 درصدی در قیمت ها خواهد شد، در واقع در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که طبق عقیده ی Bulkowski، بهترین الگوی بازگشتی، الگوی لوله ی پایین است این در حالی است که رتبه ی الگوی بالا 4 از 23 می باشد.

امتیازدهی به الگوی لوله ی فوقانی:

رتبه ی کل: 4 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت پایین: 11%
میانگین کاهش: 20%
Pullback (جابجایی سطوح حمایت / مقاومت): 41%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت پایین برحسب درصد: 70%

توضیحات

مشخصه

صعودی

روند قیمت ها

بهترین نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

مجاورت خوشه های دو قلو

شکل

الزام موازی بودن حمایت و مقاومت

خطوط روند

از کندل اول به دوم کاهشی است

حجم معاملات

امتیازدهی به الگوی لوله ی تحتانی:

رتبه ی کل: 2 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا: 5%
میانگین افزایش: 45%
احتمال بازگشت: 44%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت پایین برحسب درصد: 83%

توضیحات

مشخصه

نزولی

روند قیمت ها

بهترین نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

مجاورت خوشه های دو قلو

شکل

الزام موازی بودن حمایت و مقاومت

خطوط روند

از کندل اول به دوم افزایشی است

حجم معاملات

    لینک کوتاه: